NHL Stenden ontvangt SDG predicaat voor duurzame impact

Afbeelding
NHL Stenden ontvangt gouden SDG Predicaat

“NHL Stenden bewijst dat duurzaamheid niet slechts een loze belofte is, maar iets dat concreet kan worden bereikt door toegewijde actie. De inspanningen van de hogeschool vormen een inspiratiebron voor anderen en dragen bij aan een betere toekomst in lijn met de SDG's (Sustainable Development Goals).”, waren de lovende woorden tijdens de uitreiking van het SDG predicaat. Wethouder Evert Stellingwerf overhandigde op 25 september tijdens de SDG Duurzame Experience bij Rijkswaterstaat het predicaat aan Mathijs Rutten, directeur Campus & Facility Management en Fréderique Amting, Project- en Procesondersteuner Duurzaamheid.

“We zijn er trots op hoe wij als hogeschool met duurzaamheid bezig zijn. Mooi dat onze inzet wordt gezien en beloond!”, licht Mathijs Rutten toe.

NHL Stenden Hogeschool maakt SDG’s concreet
Behalve onze bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot (SDG 13 Klimaatactie), begint het in de basis met ons onderwijsconcept Design Based Education (SDG 4 Kwaliteitsonderwijs). “Door studenten te leren om vanuit een breed multidisciplinair perspectief naar de wereld te kijken, leren we ze duurzaam te denken.”, aldus Mathijs. Ook verminderen we ongelijkheid (SDG 10) met initiatieven zoals het Inclusive Community Lab. Andere voorbeelden van het concretiseren van diverse SDG’s zijn de genderneutrale toiletten (SDG 5 Gendergelijkheid) en de Dopper Watertaps waarmee we het gebruik van herbruikbare waterflessen promoten. Met andere woorden: in alles wat onze hogeschool doet, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. En dat kunnen we niet alleen, samen met onze partners blijven we de SDG doelen nastreven.

Erkenning voor inspanningen
Met een SDG Predicaat wordt speciale erkenning gegeven aan de inspanningen en impact van bepaalde initiatieven in het bevorderen van duurzaamheid. SDG Nederland reikt ze uit aan organisaties die hun impact op de Sustainable Development Goals meetbaar maken, jaarlijks publiceren en daarvan leren. Hiermee worden organisaties aangemoedigd om de volgende stap te zetten.

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...