NHL Stenden sluit zich als partner aan bij Regiocampus in en rond Meppel

Afbeelding
Foto bij persbericht ondertekening Regiocampus

NHL Stenden heeft zich als partner verbonden aan Regiocampus. De ondertekening vond maandag plaats, samen met CSG Dingstede en Stichting Promes die net als NHL Stenden ook aansluiten bij Regiocampus. Regiocampus en de aangesloten organisaties dragen bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Regiocampus is een fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen in en rond Meppel. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Al meerdere keren werden er opdrachten en vraagstukken, vanuit het Regiocampus Ondernemerspunt, uitgevoerd in gemeente Meppel en Westerveld door studenten van NHL Stenden.

Regiocampus kijkt hoe ondernemerschap nog meer gestimuleerd kan worden in de regio. Studenten van het mbo en hbo gaan zich twee dagen lang buigen over hoe volgens jongeren de Meppeler binnenstad er in de toekomst uit moet zien. Met de internationale pabo in Meppel wordt er een proeftuin 'international teaching' opgestart.

Regionale samenwerking en innovatie

Marc Otto van het College van Bestuur: "Deze samenwerking benadrukt ons geloof in regionale samenwerking en innovatie als drijvende krachten voor brede welvaart en groei. Door de Regiocampus kunnen we onze banden met deze regio versterken en onze studenten waardevolle praktijkervaringen bieden."

"Het is een kans om in multidisciplinaire teams gezamenlijk te werken aan complexe uitdagingen die impact hebben op economie, duurzaamheid en sociale cohesie. Samen bouwen we aan een duurzame en innovatieve toekomst voor de regio Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe."

Regiocampus wordt gevormd door: Isala, Zorggroep Noorderboog, Promes, RSG Stad & Esch , CSG Dingstede, Deltion College, Drenthe College, Terra, hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa, NHL Stenden, Gemeente Meppel, Gemeente Westerveld, Rabobank en Welzijn MensenWerk en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Meppel.

Afbeelding
locatie-meppel

NHL Stenden in Meppel

In Meppel kun je pabo-opleiding internationale pabo (ITEPS)internationale lerarenopleiding (ITESS) en de master Pedagogiek volgen.