Master Pedagogiek

M Pedagogiek, Master, deeltijd

Tijdens deze studie leer je op hoog niveau onderzoeksmatig pedagogische innovaties te ontwerpen en deze te implementeren in de praktijk. Op welk gebied jij je focust, bepaal je zelf. Ben jij op bachelorniveau werkzaam in het sociale of educatieve werkveld of binnen een welzijnsorganisatie? En wil je een stap zetten in jouw carrière om uit te groeien tot een innovatieve professional? Dan is de master Pedagogiek iets voor jou.

 • Je werkt al tijdens je studie aan innovaties in het werkveld
 • Binnen het vakgebied pedagogiek specialiseer je je in opvoedings-, ontwikkel- en vormingsvraagstukken
 • Je kiest een eigen specialisatie binnen het reguliere aanbod
 • Je werkt met en leert van elkaar in kleine leergroepen: de Community of Learners

Tijdens de masteropleiding Pedagogiek ontwikkel je pedagogische en professionele competenties op basis van theorieën, concepten en modellen. Je leert om onderbouwde innovaties en verbeteringen te realiseren. Het onderwijsprogramma wordt voor een deel bepaald door het onderzoek dat je doet naar een pedagogisch vraagstuk binnen je organisatie. Dit kan bijvoorbeeld in de richting jeugdzorg, onderwijs of een andere dienstverlenende sector. Voorbeelden van onderwerpen voor praktijkgericht onderzoek zijn:

 • Gevolgen van de transitie in de jeugdzorg
 • Betrekken van het netwerk in de jeugdbescherming
 • Onderwijs op maat: differentiatie in lesgeven
 • Motivatievraagstukken in het voortgezet onderwijs
 • Ondernemerschap in onderwijs

Combinatie studie, werk en privé

Ben je op zoek naar verandering? Wil je doorgroeien, bijleren of je specialiseren? Bij NHL Stenden Hogeschool heb je de mogelijkheid om in deeltijd te studeren. Zo kun je op zoek naar mogelijkheden om jouw studie te combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Master

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen
 • Zwolle

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Als afgestudeerde van de masteropleiding Pedagogiek kun je vanuit de praktijk veranderingen en innovaties initiëren en begeleiden. Je hebt kennis en inzicht in verandervraagstukken en neemt een voortrekkersrol. Als pedagogisch professional ben je in staat om verbeteringen aan te brengen in je eigen organisatie en collega’s te inspireren en te coachen in pedagogisch-didactische veranderingsprocessen. Ook kun je jezelf ontwikkelen binnen de diverse niveaus van je organisatie. Veel afgestudeerden komen terecht in coördinerende, beleids- en adviesfuncties of in een leidinggevende positie.

Onderwijsprogramma

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 4 masterwerkplaatsen van ongeveer een half jaar. Elk onderdeel omvat 15 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 60 EC’s halen voor een diploma. Het tempo waarin je de werkplaatsen doorloopt, bepaal je in grote mate zelf.

Het aantal lesuren voor de opleiding is gemiddeld 6 uur per week. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 20 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

Je volgt de opleiding in Zwolle of Groningen. De locatie waar je de opleiding volgt, is van invloed op jouw lesdagen.

Groningen: dinsdag, 10.00-16.00 uur
Zwolle: woensdag, 10.00-16.00 uur

De lessen in Zwolle worden met ingang van het studiejaar 2020-2021 op woensdag gegeven in plaats van op donderdag zoals in het studiejaar 2019-2020. De studenten die in september 2019 starten zullen het eerste jaar op donderdag les hebben en in het tweede jaar op woensdag.

m_pedagogiek_sfeer

Toelatingseisen Masteropleiding Pedagogiek

Je wordt toegelaten tot de masteropleiding Pedagogiek als je in bezit bent van een bachelorgraad van een sociaal-agogische, pedagogische of educatieve opleiding. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma? Ook dan zijn er misschien mogelijkheden!

Persoonlijk intakegesprek

Alle aankomende studenten voor de masteropleiding Pedagogiek doorlopen een intakeprocedure. Tijdens dit gesprek kijken we of er een goede match is tussen jou en de opleiding. Vraag een intakegesprek aan door een e-mail te sturen naar mpedagogiek@nhlstenden.com. Vermeld in jouw mail de onderstaande gegevens:

 • De opleiding(en) die je hebt afgerond;
 • Je huidige werkgever en functie.

We nemen dan contact met je op om een intakegesprek in te plannen.

Studieopbouw masteropleiding Pedagogiek

Masterwerkplaatsen

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit vier masterwerkplaatsen. De masterwerkplaatsen volgen elkaar op zodat je aan het einde van je studie de gehele onderzoekscyclus hebt doorlopen.

 • Masterwerkplaats 1: Oriënteren
 • Masterwerkplaats 2: Ontwerpen
 • Masterwerkplaats 3: Implementeren
 • Masterwerkplaats 4: Valoriseren
Combinatie

 Het onderwijs bestaat uit een combinatie van:

Werkplekleren
Je werkt binnen je eigen organisatie aan het onderzoek van jouw pedagogische vraagstuk en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.

Onderwijsdagen
Je volgt één onderwijsdag in de week volgens een vast programma. Ook werk je samen met je medestudenten aan de ontwikkeling van je pedagogische vraagstuk.

Digitaal leren
In een digitale leeromgeving vind je inhoudelijke informatie, presentaties en ander extra materiaal. Hiermee kun je lessen voorbereiden en zelf aan de slag met je studie. Ook kun je hier met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard heb je inzage in je studieresultaten.

De lesdagen van de opleiding kennen een vast programma, bestaande uit drie onderdelen.

1. Je volgt onder andere modules binnen de domeinen van:

 • pedagogiek
 • leren en veranderen
 • onderzoek

2. Je werkt zowel aan overstijgende als aan eigen pedagogische vraagstukken. Dit doe je in kleine leergroepen: de Community of Learners. De begeleiding van jouw pedagogische en professionele ontwikkeling is onderdeel van de studie. Je maakt een dossier waarin je je competentieontwikkeling laat zien.

3. Daarnaast is er een aanbod gericht op het leren van vaardigheden. Dit aanbod hebben we ingericht in skillslabs. De onderwerpen in de skillslabs richten we samen met jou in en stemmen we af op jouw behoefte. 

Aan het begin van je studie kies je een pedagogisch vraagstuk waarin je je gaat specialiseren. Dit vraagstuk ligt bijvoorbeeld binnen de volgende sectoren:

 • Integrale jeugdzorg: integraal jeugdbeleid vanuit een pedagogische civil-society-gedachte, pedagogische visievorming en beleidsontwikkeling, het ontwikkelen van passende onderwijs-zorgarrangementen.
 • Leren en innoveren: leren en leerprocessen, gebruik van multimedia, ontwikkelingen in pedagogische en educatieve leeromgevingen.

Je studeert af op een praktijkgericht onderzoek naar een actueel pedagogisch vraagstuk uit jouw eigen beroepspraktijk. Het onderzoek is afhankelijk van je eigen specialisatie. Masterwerkplaats 4 is het eindwerk waarmee je de opleiding afrondt. Dit onderdeel bestaat uit drie opdrachten waarin jouw pedagogische innovatie alle fasen heeft doorlopen.

Elke masterwerkplaats bestaat uit drie opdrachten. Deze bestaan elk weer uit drie deelopdrachten. Met deze opdrachten laat je zien dat je de competenties van de betreffende masterwerkplaats beheerst. De beoordelingscriteria voor de opdrachten staan vast.

 

De lessen in Groningen volg je in het NHL-gebouw aan de Eemsgolaan. In Zwolle krijg je les in MyOffice op Assendorperdijk 1. 

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Master Pedagogiek zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst.

Goede studiebegeleiding vinden wij van essentieel belang. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach die tegelijkertijd de begeleider is van de Community of Learners (CoL).

Voorbeelden van innovaties:

Specialisaties

Onderwijsconcept

NHL Stenden. Grensverleggend.

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij je uit om jouw vaardigheden te versterken en nieuwe talenten te ontdekken. Deze uitdaging vindt niet alleen plaats in onze hogeschool; alles wat je leert pas je meteen toe op de werkvloer.
In kleine teams van studenten, docenten en onderzoekers werk je aan real-life vraagstukken. Je doet dit samen met andere disciplines en de gevonden oplossingen gebruik je direct in de praktijk. Je hebt zelf de regie over je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Je wordt onderdeel van het uitgebreide netwerk dat we hebben opgebouwd in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Onze innovatieve opleidingen sluiten aan bij wat het werkveld nodig heeft, nu en in de toekomst.
Als ondernemende en vindingrijke professional zet jij straks jouw kennis om in grensverleggende oplossingen. Je ontwikkelt een doordachte visie en kijkt verder dan je eigen vakgebied. Daarom kies je voor NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maak jij straks het onmogelijke mogelijk

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Pedagogiek het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.