Nieuw onderzoeksproject voor Maritime IT Security

Afbeelding
Rotterdamse haven

Het lectoraat Het lectoraat Maritime IT Security, onderdeel van de academie ICT & Creative Technologies gaat samenwerken aan de cyberveiligheid van de haven in Rotterdam onder leiding van lector Stephen mc Combie. Deze samenwerking is een grote kans voor NHL Stenden zegt McCombie. 

‘Dit is een geweldige samenwerking voor ons.  De Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) leidt dit project voor het Havenbedrijf Rotterdam om de cybersecurity en het cyberverblijf van de haven en de organisaties die er deel van uitmaken te verbeteren,’ geeft Stephen McCombie aan. ‘Onze onderzoekscollega's van Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) zijn experts in handel en logistiek en wij brengen vanuit NHL Stenden onze expertise op het gebied van maritieme cyberveiligheid in.’ 

Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa en was tot 2004 de grootste ter wereld. Het is dus een gigantische speler op het gebied van haven- en maritieme infrastructuur en voor toeleveringsketens wereldwijd. ‘Bestaande projecten en onderzoeken zijn belangrijke onderdelen voor dit nieuwe onderzoeksproject., zegt McCombie. ‘Onze Maritime Cyber Attack Database MCAD en onze simulaties van maritieme cyberincidenten zullen beide uitgebreid worden gebruikt in dit project.’ 

Het consortium voor het onderzoeksproject bestaat uit de volgende partijen: Erasmus Universiteit Rotterdam – Rotterdam School of Management, Erasmus UPT, TU Delft faculteit TBM, NHL Stenden Lectoraat Maritime IT Security, FERM, Schuberg Philis, Kotug, Lloyd’s Register, Platform Veilig Ondernemen, Gemeente Rotterdam, SmartPort. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt het project, en coördineert haar aanpak via FERM. Daarnaast financiert de Provincie Zuid-Holland aanvullende activiteiten van Erasmus UPT. Het project wordt gefinancierd door het TKI Dinalog, onderdeel van de Topsector Logistiek, onder het innovatieprogramma CyberSecurity4 NL.