Studenten Integrale Veiligheidskunde leren geur van drugslab herkennen

Op 24 november 2022 heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Thorbecke Academie, samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Nederland (RIEC) een ‘ondermijningsdag’ georganiseerd. Tijdens deze dag maakten studenten van de opleiding kennis met ondermijnende criminaliteit middels een bezoek aan een ondermijningscontainer, gefaciliteerd door Bureau Drugszaken. 

Ondermijnende criminaliteit

Druggerelateerde ondermijnende criminaliteit is een vorm van zware georganiseerde misdaad waarbij criminelen gebruik maken van legale bedrijven en dienstverleners voor hun illegale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan drugssmokkel via luchthavens, drugsproductie en intimidatie in de agrarische sector en drugslabs en hennepteelt in woonwijken. Hierbij raken boven- en onderwereld met elkaar vermengd en dit zorgt voor onveilige situaties en ontwrichting van de samenleving. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is het platform voor inzicht, samenhang, expertise en ondersteuning in de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit. Door middel van voorlichting wil zij bewustwording creëren rondom ondermijning en drugscriminaliteit.

Bezoek aan een drugslab

Tijdens de ondermijningsdag kregen studenten een rondleiding door een ondermijningscontainer, waarin een drugslab en hennepkwekerij waren nagebootst. Ze konden zien en ervaren hoe drugs wordt gemaakt, en ruiken welke geuren hierbij vrijkomen. De container lag vol met aanwijzingen en materialen die bij verschillende soorten drugsproductie worden gebruikt. Bureau Drugszaken gaf de studenten voorlichting over de gevaren van ondermijning op het gebied van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs, maar ook de gevolgen van het dumpen van druggerelateerd afval. Ook werd duidelijk op welke signalen van ondermijning de studenten kunnen letten en wat er gedaan kan worden om dit aan te pakken. Erg waardevol, aangezien ondermijnende criminaliteit een multidisciplinair probleem is waarbij een integraal veiligheidskundige een adviserende en coördinerende rol kan hebben in de aanpak ervan.  

Signalen herkennen

Sommige criminaliteit zie je niet als je niet goed kijkt, terwijl het onder je neus gebeurt. Bijvoorbeeld iemand die een hennepkwekerij op zijn zolder heeft of een bestelbus waaruit ‘s avonds een container wordt leeggegooid in de sloot. Maar je kunt drugscriminaliteit herkennen. Denk bijvoorbeeld aan grote hoeveelheden chemicaliën, stankoverlast of dure auto’s. Op www.nietondermijnneus.nl kun je je kennis testen en leren op welke signalen je moet letten. Door het melden van ondermijningssignalen bij de politie, kunnen we gezamenlijk bijdragen in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.