Thorbecke Academie en Politieacademie versterken samenwerking op gebied van digitale weerbaarheid

Afbeelding
Ondertekening samenwerkingovereenkomst Thorbecke Academie en Politieacademie

De Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie slaan de handen ineen met het lectoraat Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie. De partijen gaan intensiever samenwerken op het gebied van digitale weerbaarheid. Directeur Leonard Kok van de Politieacademie en CvB-lid Marc Otto van NHL Stenden ondertekenden vrijdag een vernieuwde overeenkomst in Apeldoorn. Het doel: meer gezamenlijk onderzoek verrichten en kennis delen om een stevige bijdrage te leveren aan een verhoogde digitale weerbaarheid in de samenleving.

Sinds enkele jaren is een verschuiving zichtbaar van de traditionele criminaliteit naar online criminaliteit. Het aantal slachtoffers neemt toe, ook omdat veel burgers en organisaties niet bewust zijn van digitale risico’s. Er moet dan ook worden gewerkt aan bewustwording van risico’s en gedragsverandering. Daarom is een intensievere samenwerking cruciaal.

Door intensiever met elkaar samen te werken binnen het lectoraat, leggen de Thorbecke Academie en de Politieacademie de basis voor een gezamenlijke inzet om de digitale weerbaarheid van zowel burgers als organisaties te versterken. Ook moet het eraan bijdragen dat de politie beter uitgerust is op een effectieve aanpak van online criminaliteit in een steeds verder gedigitaliseerde samenleving.

De gezamenlijke inzet van kennis, middelen en expertise zal niet alleen het onderwijs en de beroepspraktijk verrijken, maar ook impact hebben op de algemene waakzaamheid van burgers en organisaties tegen digitale dreigingen. Het dient eveneens te bijdragen aan de versterking van kennis en vaardigheden met betrekking tot politiewerk in een digitale samenleving.

Lectoraat Digitale Weerbaarheid 

Het lectoraat Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie, onder leiding van lector Jurjen Jansen, richt zich op het ontwikkelen en delen van kennis en oplossingen voor actuele beroepspraktijken en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van digitale weerbaarheid. De focus ligt hierbij op het integreren van digitale weerbaarheid in de bedrijfsvoering, met specifieke aandacht voor de menselijke aspecten van digitale weerbaarheid binnen organisaties en bij medewerkers. De mens is een essentiële schakel in de digitale veiligheidsketen. Het onderzoek richt zich op het versterken van deze schakel door bewustwording te creëren en faciliteren. 

 

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...