‘Tien jaar geleden durfden we iets nieuws neer te zetten en nu doen we dat weer’

Afbeelding
Peter Jan Poppen

De Associate degree Finance and Control viert haar tienjarig jubileum. Opleidingsmanager Peter Jan Poppen, merkt dat de Ad-tak van de opleiding ‘booming’ is. ‘Net zoals in de rest van Nederland loopt het aantal bachelor studenten iets terug maar dat is niet zo bij de Associate degrees. Hier is veel animo voor.’

Finance and Control was één van de eerste Ad-opleidingen van Nederland én de eerste waar studenten drempelloos konden doorstromen naar de bachelor Finance and Control. De zogenaamd 2 plus 2 route. Tegenwoordig kunnen studenten doorstromen naar maar liefst drie richtingen. En focust de opleiding zich op de toekomst van de financiële wereld, het draait niet meer alleen om cijfers. ‘We hebben nu hele andere mensen die de studie volgen dan dertig jaar geleden. Het gaat niet meer alleen om winst, cijfers en het invullen van Excelsheets. Wij leiden mensen op die straks tegen hun directeur durven te zeggen dat een bepaalde stap op korte termijn misschien geld oplevert. Maar op lange termijn veel impact heeft op het klimaat of de samenleving en dus niet verstandig is.’  

Poppen ziet dat in de huidige financiële business, deze mentaliteit steeds meer gevraagd wordt van werknemers. ‘Mensen die verder kijken en meegaan in de economische en maatschappelijke veranderingen. Daar besteden we ook tijdens de opleiding aandacht aan. Het gaat niet meer alleen om keiharde winst maar er is behoefte aan kennis én ook oog voor sociale, ecologische en duurzame aspecten. We zitten midden in een transitie naar een betekeniseconomie en hebben het geluk dat we bij NHL Stenden onderzoek doen naar dit onderwerp en dat integreren we in de opleiding.’

Dat sluit aan bij de idealen van de meeste jongeren, ziet Poppen. Toch mag er van hem nog meer aandacht aan deze nieuwe invulling komen. ‘Er is echt een war on talent aan de gang. Veel mensen in deze tak van sport gaan nu met pensioen. Daar heeft mijn collega laatst al in het Dagblad van het Noorden over gesproken. Grote bedrijven staan te springen om pas afgestudeerde studenten aan te nemen en ook te investeren in hun werknemers. De Associate Degree is dan een goede mogelijkheid om mensen te laten studeren en werken tegelijk. Ik denk dat we de komende tien jaar ons nog verder gaan ontwikkelen. De banen waar wij voor opleiden staan al jaren in de top vijf van de UWV kansrijke banen en dat zal nog wel even blijven.’

De viering van het tienjarig jubileum is op 20 en 21 april. Tegelijk met de bijeenkomst van het LOOFC dat deze keer in Leeuwarden plaatsvindt.