Twee masters van NHL Stenden krijgen in nieuwe Keuzegids ‘excellente’ beoordeling

Afbeelding
locatie-groningen.jpg

De masters Leraar Duits en Leraar Nederlands van NHL Stenden Hogeschool zijn in Keuzegids masters 2023 betiteld als ‘excellente hbo-master’. Keuzegids publiceerde donderdag de nieuwste jaargids, waarin alle masterstudies in Nederland – hbo- en wo-niveau – op een rij worden gezet. “Dit is heel mooie reclame voor ons en het lerarenvak.”

In totaal krijgen in Keuzegids masters 2023 achttien masters het stempel ‘excellent’. Acht daarvan zijn hbo-niveau, waaronder twee van NHL Stenden: Leraar Duits en Leraar Nederlands. Beide onderwijsmasters die in Groningen worden aangeboden, behaalden op alle beoordeelde thema’s – inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding op de loopbaan en sfeer – het hoogst mogelijke resultaat: zeer bovengemiddeld.

‘Een groot compliment’

“Het is fantastisch dat twee van onze masters zich ‘excellent’ mogen noemen”, zegt Simon Rozendal, directeur van de academie vo & mbo, waar de educatieve masters organisatorisch onder vallen. “We zien al jaren dat al onze masters lerarenopleidingen door de studenten en het werkveld worden gewaardeerd. Het predicaat ‘excellent’ is een groot compliment voor de collega’s die met veel passie leraren opleiden voor onze noordelijke regio.”

Roelien Linthorst, teamleider educatieve masters: “Hier mogen we met z’n allen hartstikke trots op zijn. Onze masterstudenten Duits en Nederlands vinden hun eigen master excellent: daar doen we het voor. Dit is mooie reclame, voor onze masters en zeker ook voor het lerarenvak.”

Beoordeling

Met een aanbod van ruim 1.200 masteropleidingen is het voor studenten niet altijd gemakkelijk om een goede keuze te maken. Alle oordelen in Keuzegids masters 2023 zijn gebaseerd op de absolute scores uit de NSE (Nationale Studenten Enquête) 2022. Keuzegids bewerkt deze tot relatieve scores om inzichtelijk te maken hoe opleidingen het doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Over Keuzegids

Elk jaar beoordeelt en vergelijkt Keuzegids onafhankelijk de kwaliteit van de mbo- en hbo-opleidingen, universitaire bachelors en masters: voor elk niveau een eigen gids. In Keuzegids masters 2023 komen alle masters die NHL Stenden aanbiedt aan bod. Keuzegids doet bij het onderzoek een beroep op meerdere bronnen: uitkomsten van de NSE – ingevuld door bijna 300.000 studenten, studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt.