VIDEO: Zo verliep het bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan het MIWB

Afbeelding
Bezoek Willem-Alexander en Máxima, MIWB

Willem-Alexander en Máxima hebben woensdagochtend het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) van NHL Stenden bezocht. De koning en de koningin kregen onder meer een rondleiding door het Maritiem Simulator Trainingscentrum (MSTC) en spraken met studenten en docenten. De stop bij het MIWB op Terschelling maakte deel uit van een streekbezoek aan de Waddeneilanden.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen woensdagochtend aan bij het MIWB, waar studenten en MIWB-collega’s klaarstonden en een erehaag vormden. Binnen werd het paar ontvangen door voorzitter van het College van Bestuur Erica Schaper en directeur van het MIWB Gerrit van Leunen. Ook burgemeester Caroline van de Pol en commissaris van de Koning Arno Brok waren aanwezig.

Carrière op zee

Als eerste stond op het programma een rondleiding door het MSTC. Met eigen ogen konden Willem-Alexander en Máxima zien waar simulatieonderwijs en -training wordt gegeven aan studenten van het MIWB en ook andere Nederlandse zeevaartscholen. Van de machinekamer ging het gevolg naar de 360 gradenbrugsimulator, waar het koninklijk paar ook zelf de simulator bediende en ervoer.

Van Leunen: “Het is geweldig om het koninklijk paar vandaag te laten zien hoe wij op Terschelling studenten voorbereiden voor een carrière op zee. We beschikken hier over moderne simulatoren, waar de werkelijkheid heel realistisch wordt nagebootst. Dit geeft studenten de perfecte voorbereiding voor het varen op zee.”

Uitdagingen van de maritieme sector

In het MSTC spraken Willem-Alexander en Máxima ook met docenten en studenten Maritiem Officier en Ocean Technology. Daarna volgde een gesprek met diverse stakeholders, over de uitdagingen van de maritieme sector en de rol die het MIWB daarin speelt. Zo was Annet Koster van Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) aanwezig om vanuit het redersperspectief het belang van voldoende nieuwe aanwas van Nederlandse zeevarenden te onderstrepen.

Afbeelding
Bezoek Willem-Alexander en Máxima, MIWB

Ook Willem van Herwaarden, (oud-)student op het MIWB en kapitein bij Heerema Marine Contractors, benadrukte dat goed opgeleid personeel een must is voor de Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de niche van de sector. “We werken met zijn allen aan verduurzaming van de sector en juist door dat imago staan we sterk om leerlingen aan te trekken en zijn er gezonde carrière kansen.”

Tot slot wisselde het paar ook van gedachten met het Omgevingsberaad Waddengebied. Na het bezoek aan het MIWB vervolgden Willem-Alexander en Máxima hun Waddeneilandenbezoek met overtochten naar Ameland en afsluitend Schiermonnikoog.