Dédé de Haan

Dédé de Haan is vakdidacticus wiskunde bij NHL Stenden Hogeschool. Ze is zeer geïnteresseerd in hoe leerlingen wiskunde leren en hoe aanstaande leraren door kennis over vakdidactiek anders naar het vak wiskunde gaan kijken. De uitdaging voor haar is dat (aanstaande) leraren de kennis over vakdidactiek in hun onderwijspraktijk toepassen. Ondanks de ruime aandacht voor vakdidactiek in de opleiding, vinden aanstaande leraren wiskunde het namelijk erg lastig om leerlingen wiskunde te onderwijzen zodanig dat de leerlingen echt begrijpen wat ze doen. Ze ziet de worsteling die aanstaande leraren vaak hebben om ‘los te komen’ van de wiskundemethode van de school, en om zelf keuzes te maken in hoe het wiskundige concept aangeboden en geleerd kan worden. Soms blijken de aanstaande leraren zélf de wiskundige concepten nog niet voldoende doorgrond hebben. Ze wil daarom graag onderzoeken of ‘leren door variatie’ met behulp van Learning Study (een vorm van Lesson Study) zoals dat in Azië gedaan wordt, aanstaande leraren kan helpen bij het ontwikkelen van beter begrip van de wiskunde, en bij het ontwikkelen van een bij de leerling passende vakdidactiek.