Het geeft lector Circular Plastics en Duurzame Kunststoffen dr. Jan Jager enorme voldoening als een nieuw ontwikkeld product of proces in de praktijk wordt toegepast. Zeker wanneer het uiteindelijk ook nog werkgelegenheid oplevert. Zijn onderzoek heeft als uiteindelijk doel een circulaire economie te creëren waarin geen afvalstromen meer bestaan.

Afbeelding
Jan Jager

“Ik ben chemicus en heb tussen 1987 en 2008 bij chemieconcerns Akzo Nobel/Acordis en Diolen Industrial Fibers (DIF) gewerkt. Daar was ik onder andere betrokken bij Research & Development en Kwaliteitszorg. Vervolgens heb ik het API Instititute, een onderzoeksinstituut voor toegepast polymeeronderzoek, mede opgericht. Samen met collega-lector Rudy Folkersma ben ik nu lector Circular Plastics en lector Duurzame Kunststoffen aan NHL Stenden Hogeschool.”

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is het duurzaam gebruik van kunststoffen. Dit kan enerzijds het ontwikkelen en toepassen van bio-gebaseerde en/of bio-afbreekbare kunststoffen zijn, maar anderzijds ook het hergebruik van kunststofproducten. Recycling of upcycling dus. Ons uiteindelijke doel is een transitie van een lineaire economie ('take - make - dispose') naar een circulaire economie waarin geen afvalstromen meer bestaan.”

Nauwe betrokkenheid onderwijs

“Praktijkgericht onderzoek vindt meestal plaats in samenspraak met het bedrijfsleven. Het geeft een enorme voldoening als een nieuw ontwikkeld product of proces in de praktijk wordt toegepast en werkgelegenheid oplevert. Praktijkgericht onderzoek is ook de opstap naar nieuwe producten en processen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we het onderwijs nauw betrekken bij deze nieuwe ontwikkelingen: in het bestaande curriculum of in de vorm van bijvoorbeeld minoren.”

Jan Jager haalde in 1983 cum laude zijn doctoraaltitel Organische Chemie met bijvak Polymeerchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn doctoraat kreeg hij in de Vakgroep Organische Chemie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen bij prof. J.B.F.N. Engberts. Zijn proefschrift “Hydrolytic Reactions in the Presence of Water-Soluble Hydrophobic Polyacids” beschrijft de invloed van aanwezige hydrofobe microdomeinen binnen water oplosbare polymeren op organische reacties. Het onderzoek kreeg aandacht in wetenschappelijke publicaties over fysisch organische chemie en polymeerchemie.

In 1987 startte Jager als onderzoeksmedewerker op een polymerisatieafdeling bij Akzo Nobel in Arnhem. Hier was hij bezig met het ontwikkelen van nieuwe polymeren met verbeterde eigenschappen voor onder andere technische garens. Delen van dit onderzoek zijn gepatenteerd. Na een aantal jaren kreeg hij de leiding over deze onderzoeksafdeling. 

Vanaf 2005 werkte hij als R&D Programma Coördinator binnen de onderzoeksafdeling van Diolen Industrial Fibers in Emmen. Het bedrijf ging in 2008 failliet. Daarna hielp Jager mee bij de doorstart van de research- en ontwikkelingsafdeling van Diolen: Applied Polymer Innovations Emmen (API Institute). API Institute is een nieuw onafhankelijk instituut en voert toegepast polymeeronderzoek uit.

Als lector houdt hij zich bezig met het vormgeven van de kennisketen op het gebied van duurzame kunststoffen en kunststoftechnologie tussen het (internationale) bedrijfsleven en Stenden Polymore Research & Education (PRE).

Inauguration speech

Bij hun benoeming tot lector in 2004 hielden Dr. Jan Jager en Dr. Rudy Folkersma een gezamenlijke inauguration speech (pdf).

LinkedIn

Lectoraat