Afbeelding
Lectoraat onderzoek

Lectoraat Onderzoek

In het HBO hebben onderwijs, onderzoek en valorisatie een gelijkwaardige positie. Onderzoek is één van de drie pijlers van NHL Stenden Hogeschool, samen met Internationalisering en PGO. Onderzoek is van groot belang voor de stimulering van de onderzoekende en nieuwsgierige houding van studenten. 

Het NHL Stenden Lectoraat Onderzoek helpt hbo-instellingen in het algemeen en NHL Stenden in het bijzonder, om het onderwijs zo in te richten dat het onderzoekend vermogen van studenten wordt ontwikkeld en gestimuleerd. Onderzoek is één van de drie pijlerlectoraten van NHL Stenden en is gepositioneerd onder de Afdeling ESR.

Ondersteuning opleidingen

Het lectoraat ondersteunt de opleidingen door ze met haar lectoraatsonderzoek te faciliteren bij het formuleren van een visie op de plaats van onderzoek binnen de verschillende opleidingsniveaus van NHL Stenden: Associate Degree, Bachelor en Master.

Belangrijke thema’s zijn:

  • De relatie en de wederzijdse beïnvloeding tussen sociaal-constructivisme en onderzoek, in samenwerking met het lectoraat PGO
  • De diversiteit, praktische relevantie en methodische degelijkheid van onderzoek bij NHL Stenden
  • De uitwerking van het onderzoekend vermogen per opleiding
  • Het onderzoek op de sites van NHL Stenden, dit in samenwerking met het lectoraat Internationalisering
  • De rol van onderzoek bij het vormgeven van ‘nieuwsgierigheid’ in de opleidingen van NHL Stenden en daarmee van de talentontwikkeling van haar studenten

Plaats binnen NHL Stenden

Onderzoek is één van de drie pijlerlectoraten van NHL Stenden en is gepositioneerd onder de Afdeling Eduction, Services & Research (ESR)

Team Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is dr. Herman Blom. De kenniskring bestaat uit twee medewerkers die ook meewerken in het Expertisecentrum. Het onderzoek dat zij doen voor het lectoraat maakt vaak deel uit van hun reguliere werk bij NHL Stenden.

Expertisecentrum

Het Research and Statistics Learning- and Consultancy Center speelt sinds 2014 een belangrijke rol bij de deskundigheidsbevordering van docenten en excellentieprogramma’s voor studenten. Dit expertisecentrum is een onderdeel van het nieuwe lectoraat en wordt versterkt door de inrichting van een (digitaal) platform: Een soort facebook voor onderzoekende studenten, docenten en promovendi.

Contact Kenniskring

Heb je vragen over de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met lector dr. Herman Blom,  06-15319823 of herman.blom@nhlstenden.com.

Teamleden

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Innovation in Higher Education
Postbus 1298
Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Lector: Dr. HermanBlom
E: herman.blom@stenden.com
T: 06 15 31 98 23

Ondersteuning: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@nhlstenden.com
T: 06 19 28 13 29