lectoraat-leiderschap-identiteit-in-het-verpleegkundig-domein

Projecten (Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein)

In het lectoraat zijn drie onderzoekslijnen waar alle onderzoeksprojecten aan bijdragen:

  • Verpleegkundig Leiderschap: beroepsmatig en vakinhoudelijk leiderschap in relatie tot functiedifferentiatie in de verpleegkundige en verzorgende beroepen.
  • Verpleegkundige Identiteit: de professionele identiteit in de verpleegkundige en verzorgende beroepen in relatie tot het beroepsbeeld, de beroepsmotivatie en behoud van zorgverleners.
  • Verpleegkundige Onderzoekscultuur : de positionering en waardering van verplegingswetenschappelijk onderzoek en Evidence Based Nursing Practice (EBNP) in het beroep.

 

Project: Verpleegkundig Leiderschap in het Medisch Centrum Leeuwarden

 

In het onderzoeksprogramma Verpleegkundig Leiderschap in het Medisch Centrum Leeuwarden doet het lectoraat onderzoek naar hoe verpleegkundigen concreet invulling geven aan leiderschap in de dagelijkse praktijk. Daarbij verzamelen we voorbeelden en laten we zien welke kennis nodig is voor goed leiderschap.

Project: LeerSaam Noord

‘LeerSaam Noord’ onderzoekt hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in een leerteam samenwerken en leren. In casusbesprekingen wordt een leermethode ontwikkeld waardoor persoonsgerichte zorg en functioneren in het dagelijks leven van zorgvragers meer aandacht krijgt.

Meer info

Project: Kiezen voor beter

Verpleegkundigen moeten vaak keuzes maken en komen niet altijd toe aan alle zorg. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de patiënt, zoals decubitus, vallen en infecties. Met dit onderzoeksprogramma kijken we hoe verpleegkundigen vakinhoudelijk leiderschap toepassen in het maken van deze keuzes.

Project: Samen leren, samen werken voor goede zorg

Het project is gericht op het ondersteunen en versterken van een cultuur waarin interprofessioneel samenwerken in de medische en verpleegkundige professie als norm en noodzaak voor goede ziekenhuiszorg en behoud van werkplezier wordt gezien. Middels semi-gestructureerde interviews tussen semi-artsen en studentverpleegkundigen wordt inzicht verkregen van wat het beeld die zij van elkaar hebben en hoe zij hun samenwerking ervaren.