MCAD is een Maritime Cyber Attack Database die bestaat uit incidenten die teruggaan tot 2001. De database, die is ontwikkeld in samenwerking met studenten, is nu online en openbaar beschikbaar. Met behulp van open source-informatie heeft de onderzoeksgroep informatie verzameld over meer dan 160 cyberincidenten waarbij de maritieme sector betrokken was, waaronder de spoofing van locaties van NAVO-schepen die Oekraïne bezochten in de Zwarte Zee door Rusland in 2021. 

De incidenten in de database tonen de relevantie van cybersecurity over de hele linie van de hedendaagse maritieme industrie en de kwetsbaarheden. McCombie: "Bij de gesimuleerde aanval in Oekraïne ging het er vooral om een reactie uit te lokken en zogenaamde 'disruptive power' in te zetten. Het leek alsof de Britse en Nederlandse oorlogsschepen vlak bij de kust van de door Rusland bezette Krim waren en de belangrijkste marinebasis van Rusland binnenvoeren, maar het bleek een simulatie te zijn die nooit plaatsvond. De reikwijdte van wat tegenwoordig mogelijk is, is verrassend, dus we moeten regeringen en bedrijven voorlichten over dit soort cyberaanvallen en hen niet alleen helpen begrijpen hoe ze erop moeten reageren, maar ook hoe ze erop voorbereid moeten zijn." 

Op basis van open source informatie heeft de onderzoeksgroep Maritime IT Security van NHL Stenden voor MCAD informatie verzameld over meer dan 160 cyberincidenten in de maritieme industrie. De database bevat niet alleen incidenten met gevolgen voor schepen, maar ook voor havens en andere maritieme faciliteiten wereldwijd. De onderzoeksgroep verwacht dat de database, die nu publiekelijk online beschikbaar is, zal helpen om het cyberbeveiligingsbewustzijn in de sector te verbeteren en gegevens zal opleveren voor verder onderzoek en nauwkeurigere simulaties op dit kritieke gebied. 

Ga naar MCAD

Afbeelding
MCAD

Oproep om bij te dragen

Om een compleet overzicht te krijgen van alle cyberbeveiligingsbedreigingen wereldwijd, vraagt de onderzoeksgroep Maritime IT Security bedrijven en andere onderzoeksinstellingen om bij te dragen aan de database.