Afbeelding
politieke dimensie van sociaal werk
Afbeelding
politieke dimensie van sociaal werk

De politieke dimensie van Sociaal Werk

Projectleider
Drs. Jeannette H. Hartman
Looptijd
t/m 31 december 2025
Domeinen
Zorg en Welzijn

Sociaal werk definieert haar opdracht, missie, visie en strategie binnen een sterk politiek-maatschappelijk geladen context. Veranderingen in deze context beïnvloeden de rol en betekenis van sociaal werk in de samenleving. Politiek denker Hannah Arendt
(1906-1975) geeft in The Human Condition (1958) een filosofische analyse van menselijke activiteiten en de betekenis daarvan voor het politieke. Aan de hand van haar denken wordt onderzocht hoe de politieke dimensie vorm en inhoud krijgt in sociaal werk.

Wat is de aanleiding voor het project?

Dit onderzoeksproject betreft een wijsgerig promotietraject (gefinancierd met een NWO-Promotiebeurs voor Leraren) op het snijvlak van filosofie en sociaal werk-theorie. In het sociaal werk discours over visie en missie van het beroep zijn voortdurend verschuivende perspectieven zichtbaar. In sommige perioden lijkt de focus vooral gericht op ondersteuning van het individuele welzijn. In andere perioden wordt ook beïnvloeding van maatschappelijke structuren als een inherente taak van sociaal werk gezien. Het huidige sociaal werk discours is opnieuw zoekende hoe de betrokkenheid van sociaal werk bij maatschappelijke vraagstukken vorm kan of moet krijgen. Het doordenken van Arendts politieke denken in relatie tot de praktijk van sociaal werk, leidt tot nieuwe inzichten met betrekking tot de intrinsieke waarde van sociaal werk en in het bijzonder wat betreft de politieke dimensie.  

Welk probleem lost het project op? 

De International Federation of Social Workers (IFSW) benadrukt dat sociaal werk een academische discipline is. Dit onderzoek sluit daarbij aan door het wijsgerige perspectief op het vraagstuk in het algemeen en door de uitwerking van Arendts denken in het bijzonder. Hannah Arendts ideeën bieden aanknopingspunten om de relatie tussen sociaal werk en zorg voor de wereld die we met elkaar delen te doordenken. De uitwerking van haar denken in relatie tot de missie van sociaal werk draagt bij aan de voortdurende dialoog over inhoud en vorm van sociaal werk en sociaal werk onderwijs. 

Projectteam

  • Promovenda: Jeannette H. Hartman, NHL Stenden

  • Promotor: Prof. Drs. C.E. Evink, hoogleraar Filosofie, Open Universiteit

  • Copromotor: Dr. J. Tuinstra, Lector Sociale Kwaliteit, NHL Stenden

  • Copromotor: Dr. M. Borren, Universitair docent Filosofie, Open Universiteit 

Publicaties

  • ESWRA.(2019, 14 mei). Best Poster Award at ECSWR Geraadpleegd op 26 april 2024, van https://www.eswra.org/reader.php?item=168 
  • Hartman, J.H. (2021). ‘Drie keer Hanna Arendt: theorie en praktijk.’ In: Journal of Social Intervention - Theory and Practice. Vol. 30., juni 2021. p.4-16.  DOI: 10.54431/jsi.688
  • Hartman, J.H. (2021) ‘Over handelen in sociaal werk: Hannah Arendt.’ In: Raeymaeckers, P., Gradener, P., Van Dam, S., Botman, S., Driessens, K. Boxstaens, J. & Tirions, M. (red.), (2021) Denken over Sociaal Werk. Samenleving, rechtvaardigheid en praktijk. Leuven: Acco.p. 63-76.
Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...