Afbeelding
shutterstock_2125529039
Afbeelding
shutterstock_2125529039

Duurzaam verpakken

Projectleider
Jan Jager
Looptijd
november 2022 t/m februari 2023
Domeinen
Techniek

In en rondom Hoogeveen zijn veel voedingsmiddelenbedrijven, door wie steeds meer verpakkingsmateriaal gebruikt wordt. In de meeste gevallen wordt dit materiaal uiteindelijk verbrand na eenmalig gebruik. Vanuit het bedrijfsleven wordt er meer gevraagd naar duurzamere materialen. Binnen de sector wordt er veel kunststof gebruikt, vanwege de voordelige eigenschappen die kunststof heeft. Kunststof is relatief goedkoop en licht materiaal met goede barrière eigenschappen. Deze verpakkingen hebben echter wel een behoorlijke impact op het milieu. 

Aanleiding 

Veel verpakkingen zijn niet recyclebaar voor dezelfde toepassing, omdat materialen voor voedselverpakkingen aan strenge eisen moeten voldoen en voedselveiligheid de grootste prioriteit heeft. 

Distrivers levert het totale proces van productie, inkoop, distributie, bereiding en ondersteuning van maaltijden op diverse locaties. Vanuit een project van de ondernemersvereniging Hoogeveen over Duurzaam Verpakken voor voedingsmiddelenbedrijven uit de regio, is Distrivers gedreven om dit vraagstuk specifiek voor de maaltijdenservice verder uit te diepen. 

Welk probleem lost het project op? 

Het doel van dit project is om de maaltijdverpakkingen te herzien en tot een beargumenteerde keuze te komen voor een verpakking die toekomstbestendig is. Duurzaamheid is een belangrijk criterium, waarbij economische aspecten zoals kostprijs en investeringen ook meetellen. 

Wie is het projectteam 

  • NHL Stenden Hogeschool  

  • Distrivers 

  • Ecoras 

Hoe pakt het projectteam dat aan? 

Het team pakt dit stapsgewijs aan, namelijk – onderzoek naar: 

  1. Welke verpakkingsconcepten zijn geschikt voor de maaltijden van Distrivers? 
  2. Een overzicht van verpakkingsconcepten met een waardeoordeel over de verschillende keuzecriteria, middels LCA’s (Life Cycle Analyses), van meest belovende concepten. 

Voornaamste/voorlopige resultaten 

Als vervolg op dit project wordt de keuzematrix van mogelijke verpakkingssystemen gezamenlijk besproken met verschillende partijen uit de waardeketen, zoals mogelijke materiaal- en verpakkingsleveranciers, cliënten panel, logistiek, afvalverwerkers enz. Om vanuit de meest belovende opties te komen tot een keuze over de nieuw te ontwikkelen verpakking. 

Afbeelding
CICE-logo