Afbeelding
politie afbeelding
Afbeelding
politie afbeelding

Expeditie: lokaal digitaal

Projectleider
Jurjen Jansen
Looptijd
september 2023 - september 2025
Domeinen
Bestuur en recht & Digitale veiligheid

“Ik heb al mijn spaargeld overgemaakt, omdat de bank zei dat het moest. Maar volgens mij was het de bank niet”. Wat doet de lokale politie met dergelijke meldingen van online criminaliteit? Hoe kunnen ze zich ontwikkelen in de lokale aanpak van online criminaliteit? Dat zoeken we uit in het actieonderzoek Expeditie: Lokaal Digitaal. 

Wat is de aanleiding van het project?

Online criminaliteit neemt toe en ontwikkelt zich. De Nationale politie heeft de afgelopen jaren forse stappen gezet om de ontwikkelingen bij te benen. De lokale, digitale politietaak lijkt vooralsnog een taak voor de ‘hobbyist’, terwijl de omvang en impact van online slachtofferschap vraagt om een structurele lokale aanpak vanuit de politie.

Projectaanpak

Dit tweejarig actieonderzoek maakt gebruik van een literatuurstudie, interviews, enquête en observaties. Het onderzoek heeft als doel om de lokale aanpak van online criminaliteit te intensiveren. Door middel van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen streven we naar concrete oplossingen die kunnen bijdragen aan een veilige digitale omgeving. 

Projectteam

  • Jurjen Jansen (NHL Stenden Hogeschool)
  • Saskia Westers (NHL Stenden Hogeschool) 
  • Remco van Spithoven (Saxion Hogeschool)
  • Nick van der Klok (Saxion Hogeschool)
  • Julia Klopman (Saxion Hogeschool)

Projectpartners

We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de basisteams van de eenheden Noord- en Oost-Nederland, het Digitaal Platform Drenthe en het Team Cybercrime van de eenheid Oost-Nederland.

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...