Afbeelding
SEUSpng
Afbeelding
SEUSpng

Horizon SEUS (Smart European Shipbuilding Project)

Projectleider
Frederik Maats
Looptijd
januari 2023 t/m december 2026
Domeinen
Maritiem

Het doel van het Smart European Shipbuilding-project (SEUS) is het creëren en testen van een softwareplatform voor Europese scheepswerven. Het nieuwe platform wordt gebouwd met de beste EU-scheepsbouwexpertise van academische en industriële consortiumdeelnemers. Het zal nieuwe praktijken ontwikkelen voor mensgericht kennisbeheer, gegevensgestuurde AI-ontwerpelementen, intelligente technologie en Industrie 5.0-concepten voor de scheepsbouw. 

Wat is de aanleiding voor het project?

Het maritieme domein en de scheepsbouwindustrie hebben een grote impact op de Europese economie. De Nederlandse scheepsbouwindustrie had in 2020 een jaaromzet van meer dan 7 miljard euro (NMT). De sector maakt de logistiek van de samenleving over water mogelijk door middel van scheepvaart, transport en toeristische activiteiten. Het stimuleert ook technologische ontwikkeling en duurzaamheid. Industriële technologie voor het ontwerpen en bouwen van hoogwaardige en complexe schepen is verbonden met de ontwikkeling van nieuwe energieoplossingen, machines en rekenhulpmiddelen. Computationele instrumenten vormen de kern van digitalisering. Ze hebben een aanzienlijk transformatiepotentieel in het ontwerp- en bouwproces, de kwaliteit en innovativiteit van de gebruikte oplossingen, de investeringen die nodig zijn om schepen gedurende hun hele levenscyclus te bouwen en te onderhouden, de vaardigheden en expertise van scheepsbouwers en het concurrentievermogen van de scheepsbouwindustrie in de EU. Hierdoor hebben computerhulpmiddelen een grote invloed op de toekomst van de EU. 

Welk probleem lost het project op? 

Tijdens de levenscyclus van een schip wordt een enorme en groeiende hoeveelheid gegevens gegenereerd. Er is een aanzienlijk potentieel om deze gegevens effectiever te gebruiken in de waardeketen van het scheepsbouwnetwerk. Digitalisering en rekenhulpmiddelen hebben een groot potentieel om waarde te genereren voor belanghebbenden in de vorm van cyberfysische systemen of digitale tweelingen. De enorme hoeveelheid gegevens vereist een aanzienlijke aanpassing van bestaande instrumenten en praktijken om met succes te kunnen worden benut door de Europese scheepsbouwindustrie. De voordelen komen in de vorm van verbeterde kwaliteit en kortere ontwerptijden, virtuele prototyping, schattingen van de gevolgen van het gebruik van innovatieve groene technologieën, modularisering, flexibel gegevensbeheer, interoperabiliteit tussen bedrijfseigen tools en efficiënte ondersteuning voor moderne gerobotiseerde fabricage met operationele platforms. 

Wie is het projectteam?

Het consortium bestaat uit de volgende partners: 

  • ORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU  
  • CONTACT SOFTWARE GMBH  
  • TURUN YLIOPISTO  
  • CADMATIC OY 
  • Ulstein Group ASA Norway  
  • Naval Architecture Consultancy and Computing Centre  
  • ASTILLEROS GONDAN SA 

Vanuit NHL Stenden nemen meerdere onderzoekers, waaronder een promovendus en docenten uit het maritieme en ICT werkveld deel aan dit project. Studenten zullen tijdens het project deelonderzoek uitvoeren in een multidisciplinaire omgeving. 

Hoe pakt het projectteam dat aan?

NHL Stenden richt zich binnen het SEUS-project op drie onderwerpen: 

  1. Datagestuurd vroegtijdig ontwerp 
  2. Cyber security by design inbedden in het nieuwe platform 
  3. Verspreiding en communicatie 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

De resultaten zijn nog niet bekend, het project bevindt zich nog in de opstartfase.

Partners 

Afbeelding
SEUSlogos.png