Afbeelding
Productontwerp-voor-het-HartPlastic
Afbeelding
Productontwerp-voor-het-HartPlastic

Productontwerp voor het HartPlastic programma

Projectleider
Mariska Cronenberg
Looptijd
juni 2022 t/m augustus 2023
Domeinen
Techniek

Er wordt veel plastic gebruikt in ziekenhuizen, vooral in single-use toepassingen; een thema dat steeds vaker terugkeert. Hier zijn ziekenhuizen zich van bewust, en ze willen manieren onderzoeken om meer verantwoord en circulair met hun materialen om te gaan. Dit begint bij het afval.

Aanleiding

Binnen ziekenhuizen is er een gedeelte van de gebruikte plastic die “schoon” is. Dit is plastic afval, welke niet in contact is gekomen met bloed/weefsel, wat betekent dat het in principe geschikt is voor gebruik als gerecycled materiaal voor non-medisch (circulaire) producten. Ziekenhuizen hebben veel van dit soort schoon afval, dat vooral bestaat uit verpakkingen van PET, PP of PE, en deze belanden momenteel vooral in de afvalbak en worden verbrand.

Er is een programma, HartPlastic, dat gebruik maakt van gerecycled materiaal om non-medische ziekenhuis artikelen te kunnen maken door middel van 3D printen. Het zou een goede circulaire toepassing zijn om “schoon” afval te kunnen recyclen en vervolgens te gebruiken als grondstof voor het maken van deze artikelen. Hiermee wordt er een loop gesloten binnen het ziekenhuis en wordt afgedankt materiaal gevaloriseerd.

Welk probleem lost het project op?

Het doel is om onderzoek en inventarisatie te doen van de mogelijkheden om circulaire producten te ontwikkelen op basis van lokale kunststofkringlopen binnen ziekenhuizen (met als beginpunt Medisch Centrum Leeuwarden – MCL). Hiernaast wordt er onderzocht hoe dit systeem geschaald kan worden, om het ook bij andere ziekenhuizen te implementeren.

Wie is het projectteam?

NHL Stenden Hogeschool, Medisch Centrum Leeuwarden

Hoe pakt het projectteam dat aan?

1. Inventarisatie van kunststof stromen en mogelijke producten (NHL Stenden Hogeschool)
2. Pilot producten ontwikkelen, samen met MCL en prototypen maken (NHL Stenden Hogeschool, MCL in kindbijdrage)

Afbeelding
CICE-logo