Afbeelding
Recycling van polymelkzuur
Afbeelding
Recycling van polymelkzuur

Recycling van polymelkzuur

Polymelkzuur (PLA) is een biologisch afbreekbare kunststof die gemaakt kan worden van biogebaseerde grondstoffen. Bij het afbreken van PLA ontstaat kooldioxide (CO2), water (H2O) en compost.
Projectleider
Jan Jager
Looptijd
januari 2022 t/m december 2023
Domeinen
Techniek

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een nieuw proces voor de chemische recycling van PLA. Het doel is om PLA af te breken tot oligomeren middels een hydrolyse en vervolgens deze oligomeren te zuiveren. 

Welk probleem lost het op? 

Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van PLA-oligomeren door gedeeltelijke hydrolyse van PLA met water. De verkregen oligomeren worden gezuiverd door een cyclo-depolymerisatie, waarbij het monomeer lactide wordt verkregen. Dit zuivere lactide kan vervolgens worden gebruikt om nieuwe PLA te produceren, waardoor een circulaire keten voor PLA ontstaat. 

Toekomst 

Er wordt verwacht dat er de komende jaren meer productiecapaciteit voor PLA zal worden gebouwd. Bedrijven zoals Total Corbion plannen de bouw van nieuwe PLA-fabrieken. Hierdoor wordt verwacht dat er in de toekomst meer PLA uit de consumentenmarkt beschikbaar zal komen voor het recyclingproces. In plaats van compostering is er een nieuwe benadering om PLA zoveel mogelijk in de keten te houden, wat past bij de principes van de circulaire economie. 

Daarnaast zal binnen het project onderzoek worden gedaan naar het scheiden van PLA-producten in gemengde plastic afvalstromen. Met behulp van hyperspectrale cameratechnieken zal het aanwezige PLA worden gedetecteerd en gescheiden. Na het wassen van het verkregen PLA zal verder onderzoek naar de chemische recycling van PLA worden uitgevoerd. 

Samenwerkingspartners 

  • Hanzehogeschool Groningen
  • Rijksuniversiteit Groningen