Dutch Language Test (DLT) NHL Stenden Hogeschool

Het is mogelijk op NHL Stenden Hogeschool een Dutch Language Test te maken. Deze toets is in tegenstelling tot het Staatsexamen alleen geldig voor inschrijving bij NHL Stenden Hogeschool. De DLT van NHL Stenden Hogeschool bestaat uit een toets lezen, een toets schrijven, en een mondelinge toets.

Data

Schriftelijk:

 • Toets 17 december 2019 – Aanmelden uiterlijk 3 december 2019
 • Toets 21 april 2020 – Aanmelden uiterlijk 7 april 2020
 • Toets 17 juni 2020 – Aanmelden uiterlijk 3 juni 2020
 • Toets 13 augustus 2020 – Aanmelden uiterlijk 30 juli 2020

Mondeling:

 • Toets 8 januari 2020 – Aanmelden uiterlijk 3 december 2019
 • Overige data nog niet bekend

Het mondeling is ongeveer een week na de schriftelijke toetsen. Deze data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Je kunt alleen meedoen met het mondeling wanneer je de onderdelen lezen en schrijven hebt behaald.

Kosten

De schriftelijke toetsen zijn elk € 60,-. Aan het mondeling zijn geen aanvullende kosten verbonden. Een volledige DLT, bestaande uit lezen, schrijven en het mondeling is dus 2x € 60,- = € 120,-. De betaling van deze kosten voldoe je via pinbetaling op de dag dat je de schriftelijke toetsen doet.

Aanmelden

Om je aan te kunnen melden voor de Dutch Language Test is het noodzakelijk dat je je eerst via Studielink aanmeldt voor de opleiding! De eerste werkdag na je aanmelding krijg je via de email jouw studentnummer, welke je op het aanmeldformulier moet invullen.

Je kunt je aanmelden tot maximaal twee weken voor de schriftelijke toetsen, zorg er dus voor dat je daarvóór al een aanmelding in Studielink hebt gedaan!

Is er sprake van een functiebeperking, stuur dan uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum een e-mail naar toelating@nhlstenden.com. Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen is een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Dit dien je gelijktijdig met de aanvraag mee te sturen. Wanneer jouw verzoek (geheel of gedeeltelijk) gehonoreerd wordt, dan moet je de originele verklaring meenemen op de dag dat je de toets maakt. Heb je de originele verklaring niet bij je, dan kun je geen gebruik maken van de aan jou toegekende voorziening(en).

Enkele dagen voor de toets krijg je een uitnodiging op het e-mailadres dat je op het formulier hebt ingevuld.

Meld je hier aan voor de DLT (Dutch Language Test)

Identificatie

Tijdens de toets moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Neem deze dus mee naar de toetsdag.

Toetsbeschrijving

De DLT bestaat uit drie onderdelen: lezen, schrijven en een mondelinge toets. Voor lezen heb je twee uren de tijd, voor schrijven anderhalf uur. Je spreek- en luistervaardigheid wordt getoetst in een mondeling van ongeveer een uur. Het behalen van de onderdelen lezen en schrijven is voorwaarde voor deelname aan het mondeling examen. 

In het onderdeel lezen wordt in meerkeuzevragen (a/b/c/d) gevraagd naar antwoorden die je in de tekst kunt vinden. Het gaat dus niet om inzicht of kennis, maar om begrijpend lezen. De toets bestaat uit een aantal teksten circa 9 teksten waarover vragen worden gesteld.

Bij lezen wordt getoetst:

 • Oriënteren op een tekst.
 • De betekenis van een tekstgedeelte begrijpen.
 • Specifieke informatie opzoeken.

Het onderdeel schrijven bestaat uit twee onderdelen: korte opdrachten waarin de student bijvoorbeeld juiste verbanden moet kunnen aangeven (…., omdat …. of ….., mits ….). Het gaat hier om een combinatie van correct spellen/formuleren en inhoud. Het tweede onderdeel bestaat uit twee grotere schrijfopdrachten: bijvoorbeeld een brief of een betoog. Hierin wordt uiteraard gelet op correct spellen, formuleren, het gebruik van hoofdletters en de juiste leestekens, verbindingswoorden (want, daardoor, bovendien enz.), maar ook op inhoud. De tekst moet goed te volgen zijn en voldoen aan de opdracht. Het is belangrijk dat de studenten goed de informatie uit de opdracht verwerken, en dus niet allerlei nieuwe dingen erbij verzinnen.

Bij schrijven wordt getoetst:

 • Deelschrijftaken: je moet korte briefjes aanvullen of gegevens aanvullen in een formulier.
 • Korte schrijfopdrachten: je moet zelf een volledige tekst schrijven.
 • Middellange tekst schrijven: je moet bijvoorbeeld een probleem beschrijven en een voorstel doen voor een oplossing.

Het onderdeel spreek- en luistervaardigheid wordt getoetst door middel van een informeel groepsgesprek met meerdere kandidaten (maximaal 5 á 6).

In het gesprek word je individueel bevraagd over een aantal onderwerpen, zoals studiekeuze, achtergrond, kennis van de taal en van Nederland. Er wordt ook regelmatig gevraagd om op de anderen te reageren of zelf vragen te stellen. Bij het gesprek zijn twee docenten aanwezig, waarvan één docent gespreksleider is, de ander maakt aantekeningen. Het gesprek duurt maximaal een uur. Na afloop wordt de uitslag door de docenten besproken en krijgen de kandidaten via de Commissie Bijzondere Toelating te horen of ze geslaagd zijn.

Op de onderdelen lezen en schrijven kun je je voorbereiden door veel te lezen (kranten, tijdschriften, boeken) en eventueel websites te bestuderen zoals www.cambiumned.nl of www.beterspellen.nl. Op het mondeling examen kun je je niet echt voorbereiden: het gaat om de taalvaardigheid op dat moment.