Dutch Language Test (DLT) NHL Stenden Hogeschool

Het is mogelijk op NHL Stenden Hogeschool een Dutch Language Test te maken. Deze toets is in tegenstelling tot het Staatsexamen alleen geldig voor inschrijving bij NHL Stenden Hogeschool. De DLT van NHL Stenden Hogeschool bestaat uit een toets lezen, een toets schrijven, en een mondelinge toets.

Data

De data van de Dutch Language Test zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen met betrekking tot Corona. Er is besloten dit studiejaar online te toetsen.

We behouden ons het recht voor om data, tijdstippen en eventueel toetsvormen te wijzigen, wanneer daar aanleiding voor is.

Schriftelijk:

 • Toets 15 december 2020 – Aanmelden kan tot uiterlijk 1 december 2020
 • Toets 15 april 2021 – Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2021
 • Toets 15 juni 2021 – Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2021
 • Toets 12 augustus 2021 – Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juli 2021

Mondeling:

 • Toets 22 april 2021 – Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2021
 • Toets 22 juni 2021 – Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2021
 • Toets 17 augustus 2021 – Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juli 2021

Kosten

De schriftelijke toetsen zijn elk € 65,-. Aan het mondeling zijn geen aanvullende kosten verbonden. Een volledige DLT, bestaande uit lezen, schrijven en het mondeling is dus 2x € 65,- = € 130,-.

Hoe je kunt voldoen aan de kosten voor de Dutch Language Test staat vermeld in de e-mail die je ontvangt ter bevestiging van je aanmelding.

Let op! Je kunt niet deelnemen aan een toets als je niet tijdig het volledige bedrag hebt betaald. 

Aanmelden

Om je aan te kunnen melden voor de Dutch Language Test is het noodzakelijk dat je je eerst via Studielink aanmeldt voor de opleiding! De eerste werkdag na je aanmelding krijg je via de email jouw studentnummer, welke je op het aanmeldformulier moet invullen.

Op ditzelfde e-mailadres ontvang je in de week voorafgaand aan de test een uitnodiging.

Je kunt je aanmelden tot maximaal twee weken voor de schriftelijke toetsen, zorg er dus voor dat je daarvóór al een aanmelding in Studielink hebt gedaan!

Meld je hier aan voor de DLT (Dutch Language Test)

Is er sprake van een functiebeperking, stuur gelijktijdig met je aanmelding een e-mail naar toelating@nhlstenden.com om je functiebeperking kenbaar te maken.

Voorwaarde voor het kunnen toekennen van speciale voorzieningen is een officiële verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, een psycholoog of een orthopedagoog. Als je deze al in bezit hebt, stuur de verklaring dan mee als bijlage bij de e-mail. In verband met de administratieve afhandeling dient de verklaring uiterlijk 2 weken voor de toetsdatum bij ons binnen te zijn. De verklaring wordt vertrouwelijk behandeld en zal 6 weken na bekendmaking van de uitslag worden verwijderd/vernietigd.

Identificatie

Tijdens de toets moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Neem deze dus mee naar de toetsdag.

Toetsbeschrijving

De DLT bestaat uit drie onderdelen: lezen, schrijven en een mondelinge toets. Voor lezen heb je twee uren de tijd, voor schrijven anderhalf uur. Je spreek- en luistervaardigheid wordt getoetst in een mondeling van ongeveer een uur. Het behalen van de onderdelen lezen en schrijven is voorwaarde voor deelname aan het mondeling examen. 

In het onderdeel lezen wordt in meerkeuzevragen (a/b/c/d) gevraagd naar antwoorden die je in de tekst kunt vinden. Het gaat dus niet om inzicht of kennis, maar om begrijpend lezen. De toets bestaat uit circa 7 teksten waarover vragen worden gesteld.

Bij lezen wordt getoetst:

 • Oriënteren op een tekst.
 • De betekenis van een tekstgedeelte begrijpen.
 • Specifieke informatie opzoeken.

Het onderdeel schrijven bestaat uit twee onderdelen: korte opdrachten waarin de student bijvoorbeeld juiste verbanden moet kunnen aangeven (…., omdat …. of ….., mits ….). Het gaat hier om een combinatie van correct spellen/formuleren en inhoud. Het tweede onderdeel bestaat uit twee grotere schrijfopdrachten: bijvoorbeeld een brief of een betoog. Hierin wordt uiteraard gelet op correct spellen, formuleren, het gebruik van hoofdletters en de juiste leestekens, verbindingswoorden (want, daardoor, bovendien enz.), maar ook op inhoud. De tekst moet goed te volgen zijn en voldoen aan de opdracht. Het is belangrijk dat de studenten goed de informatie uit de opdracht verwerken, en dus niet allerlei nieuwe dingen erbij verzinnen.

Bij schrijven wordt getoetst:

 • Deelschrijftaken: je moet korte briefjes aanvullen of gegevens aanvullen in een formulier.
 • Korte schrijfopdrachten: je moet zelf een volledige tekst schrijven.
 • Middellange tekst schrijven: je moet bijvoorbeeld een probleem beschrijven en een voorstel doen voor een oplossing.

Het onderdeel spreek- en luistervaardigheid wordt getoetst door middel van een informeel groepsgesprek met meerdere kandidaten (maximaal 5 à 6).

In het gesprek word je individueel bevraagd over een aantal onderwerpen, zoals studiekeuze, achtergrond, kennis van de taal en van Nederland. Er wordt ook regelmatig gevraagd om op de anderen te reageren of zelf vragen te stellen. Bij het gesprek zijn twee docenten aanwezig, waarvan één docent gespreksleider is, de ander maakt aantekeningen. Het gesprek duurt maximaal een uur. Na afloop wordt de uitslag door de docenten vastgesteld en krijg je via  de Commissie Bijzondere Toelatingen je uitslag te horen.

Op de onderdelen lezen en schrijven kun je je voorbereiden door veel te lezen (kranten, tijdschriften, boeken) en eventueel websites te bestuderen zoals www.cambiumned.nl of www.beterspellen.nl. Op het mondeling examen kun je je niet echt voorbereiden: het gaat om de taalvaardigheid op dat moment.