Afbeelding
Header cursussen
Afbeelding
Header cursussen mobiel
Cursus

Rekencoördinator

Start in
september
Locatie
Groningen

Een coördinator rekenen specialiseert zich in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de eigen school. De post-hbo-opleiding Rekencoördinator is een gecertificeerde opleiding die tot doel heeft leerkrachten uit de basisschool te scholen voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau.

 • Breng het reken-wiskundeonderwijs op jouw school op een hoger niveau.
 • Geaccrediteerde post-hbo-opleiding.
 • Versterk je competenties op het gebied van bijvoorbeeld gecijferdheid en rekenbeleid.

In de opleiding Rekencoördinator is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd en sluit aan op actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.  

Studiekenmerken

Start in
september
Locatie
Groningen
Taal
Nederlands
Studieduur
1 jaar
Opleidingstype
Post-hbo

ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.

Wat kun je na de opleiding Rekencoördinator? 

Na de opleiding kun je als rekencoördinator een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school.

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Studieduur en studielast

De opleiding Rekencoördinator bestaat uit 16 dagdelen verspreid over 1 jaar (leslocatie Groningen) of 16 dagdelen verspreid over 1,5 jaar (leslocatie Leeuwarden). 

Studielast 

De opleiding kent een studielast van 300 uur. Deze studietijd wordt op onderstaande wijze gericht op de verschillende onderdelen van de opleiding. Het gaat hierbij om nominale studielast. De studielast zal van deelnemer tot deelnemer verschillen:

 • 15 bijeenkomsten van 3 uur: 45 uur
 • Voorbereidingsopdrachten voor de bijeenkomsten: 45 uur
 • Verwerkingsopdrachten bij de bijeenkomsten: 45 uur
 • POP-opdrachten: 40 uur
 • SOP-opdrachten: 45 uur
 • Tussenassessment: 40 uur
 • Eindassessment: 40 uur
 • Totaal: 300 uur

In de praktijk

Tien thema’s maken standaard deel uit van de opleiding. De overige thema’s zijn afhankelijk van de leerbehoeften van de groep afgestemd op de praktijksituatie in je school. De thema’s richten zich in de eerste helft van de opleiding op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. De centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?