Leraar Fries

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries, Bachelor, deeltijd

Kun jij jongeren enthousiast maken voor de Friese taal, cultuur en literatuur? En wil je een bijdrage leveren aan het behoud en de verdere uitbouw van de Friese taal? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Fries iets voor jou!

 • Veel kansen op een baan in de regio.
 • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding en ervaring.
 • Intensieve studiebegeleiding.
 • Doorstuderen voor eerstegraads bevoegdheid bij NHL Stenden Hogeschool.
 • Starten in september of februari.

Wat staat je te wachten?

In veel gezinnen in Friesland spreken ze thuis de Friese taal. Leerlingen vinden het daarom vaak leuk om ook Fries te leren. Als docent maak je hen enthousiast voor de Friese taal, cultuur en literatuur. Tijdens de deeltijdopleiding Leraar Fries volg je vakken over taalvaardigheid, literatuur en geschiedenis, maar ook over onderwijskunde. Je gaat al meteen in het eerste jaar in de praktijk aan de slag tijdens stages. De opleiding is heel flexibel: je kunt het studieprogramma aanpassen aan je eigen situatie en werkplek.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lestijden zijn maandag (Groningen) óf woensdag (Leeuwarden) van 16.00 uur - 21.15 uur. En dinsdags van 13.00 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Inschrijven

Aanmelden voor een studie doe je via Studielink . Nadat je je hebt aangemeld, krijg je informatie en eventueel aanvullende vragen over je toelating van Bureau Inschrijving van NHL Stenden. Als blijkt dat je niet aan de toelatingseisen voldoet, dan zijn er vaak nog mogelijkheden om toch toegelaten te worden.

Jouw loopbaan

De opleiding Leraar Fries bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van je opleiding heb je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, in het vmbo en in het mbo en de volwasseneneducatie. Je studeert af in de richting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo).

Een lerarenopleiding Fries biedt uiteraard perspectief op een baan in het onderwijs. Er zijn echter ook afgestudeerden die educatief medewerker zijn geworden in een museum, journalist bij een krant of redacteur bij een onderwijsontwikkelaar. Als bevoegd docent Fries kom je doorgaans makkelijk aan de slag.

m_dt_leraar_fries_top

Voor de opleiding Fries gelden de volgende toelatingseisen:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • Niveau 4

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Placeholder

“Foar de klasse stean is prachtich, mar no’t ik mear oer de Fryske taal lear, wurd ik hieltyd nijsgjirriger. Nea tocht dat it Frysk my sa’n moaie takomst jaan soe!”

Toetsing

Elke module bestaat uit maximaal zes toetsen. Voor elke afgeronde module krijg je een certificaat. Als je alle modules van de betreffende opleiding haalt, krijg je een diploma.

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je – veelal in het voorjaar – aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Levenlanglerenkrediet

Voor iedereen tot 55 jaar is het mogelijk een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Heb je geen recht meer op studiefinanciering, dan kun je op die manier geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt met het levenlanglerenkrediet per jaar maximaal vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Modules

Tijdens de opleiding tot tweedegraads leraar volg je acht modules die je zelf als bouwstenen combineert. De eerste twee modules vormen samen de propedeuse. De laatste modules gaan over het functioneren als docent in de praktijk en als professional in een onderwijsorganisatie. Daarbij kies je als afstudeerrichting voor het Algemeen vormend onderwijs (avo) of het beroepsonderwijs (bo), waarbij NHL Stenden de mogelijkheid biedt om je meer op vmbo of meer op mbo te richten.

Propedeusemodule Oriëntatie op onderwijs en beroep

In deze module oriënteer je je op de actuele wereld van het onderwijs. Wat daarin nieuw voor je is, is natuurlijk sterk afhankelijk van je ervaringen met en in het onderwijs.

Je verwerft de benodigde basis van het vak- of leergebied dat je kiest. Je ontwikkelt een realistisch beeld van de hedendaagse vakdocent en de mate waarin dat beroepsperspectief bij je past. Ook hier begin je zelden vanaf nul, dus je brengt eerst in kaart wat je door opleiding of ervaring al geleerd hebt.

Je werkt aan de vakinhoudelijke bekwaamheid die je nodig hebt als vakdocent in het voortgezet onderwijs en mbo.

Centraal in deze module staan de pedagogische kennis en vaardigheden die een docent minimaal nodig heeft om zelfstandig te functioneren als tweedegraads docent.

Je schoolvak is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen, onderzoek en ontwikkelingen op scholen. In deze module spelen actuele ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs en de ontwikkeling van digitale didactiek dan ook een grote rol.

Deze module is bestemd om je te verdiepen of verbreden in je vak of in (een aspect van) het leraarschap. Het kan ook zijn dat je deze keuzeruimte juist benut om iets heel anders te doen dat bijdraagt aan je professionele ontwikkeling. Volg onderdelen voor een master, leer hoe je digitaal educatief materiaal ontwerpt of hoe je passend onderwijs aanbiedt. Voor deze module kun je ook eerder verworven kennis en ervaring inzetten.

Deze module gaat over je handelingsbekwaamheid als docent. Kun jij lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren? Kun je zelf onderwijs ontwikkelen? Ga je correct om met leerlingen, collega’s en andere betrokkenen? Je activiteiten voor deze module zijn sterk afhankelijk van je onderwijservaring.

Deze afsluitende module focust op je professionele identiteit als leraar. Je toont aan dat je nieuwe inzichten hebt verkregen op het gebied van vakdidactiek, pedagogiek en de organisatie van onderwijs. Ook leg je verbanden tussen je kernkwaliteiten, overtuigingen, gedrag en visie op onderwijs en de beroepspraktijk. Bij deze module hoort ook een praktijkonderzoek.

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Leraar Fries zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst!

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Deze combinatie van leermethodes noemen we blended learning. Zo haal je het beste uit drie werelden.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Bepaal samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • Volg de opleiding in je eigen tempo.
 • Studeer op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Per module van 30 EC’s (studiepunten) krijg je een certificaat. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je bachelor!

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We stellen vast wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Je wordt tijdens je hele studie begeleid door een studiecoach. Samen stellen jullie een leerplan op. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek.