Leraar Natuurkunde

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde, Bachelor, voltijd

Kun je goed met jongeren omgaan? Zie jij het als een uitdaging om ingewikkelde zaken op een heldere manier uit te leggen? Ben je creatief, oplossingsgericht én beschik je over prima sociale en communicatieve vaardigheden? Wil je onderwijs vorm geven en vind je het leuk om anderen uit te leggen hoe iets precies in elkaar zit? Dan is de lerarenopleiding in een exact vak zeker voor je weggelegd.

 • Je studeert aan een kleinschalige opleiding waar studenten en docenten nauw met elkaar samenwerken. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open!
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je werkt volop samen met scholen in de regio. Je mag hiervoor bijvoorbeeld praktijklessen of doe-middagen verzorgen. Leerlingen komen langs op de hogeschool of je geeft les op hun eigen school.
 • Je onderzoekt zelf, samen met medestudenten en docenten, hoe onderwijs het beste vormgegeven kan worden.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.
 • Je kunt afstuderen met maar liefst twee diploma’s. De opleiding Leraar Natuurkunde heeft veel overeenkomsten met de opleiding Leraar Scheikunde. Een groot deel van het onderwijsprogramma is voor beide opleidingen gelijk. Door een vakverbredende minor van een half jaar te volgen en extra vakken, kun je afstuderen met twee diploma’s. Dan mag je lesgeven in Natuurkunde én Scheikunde!

Wat staat je te wachten?

Spanning, die vind je als Leraar Natuurkunde! Niet alleen bij een vak als elektriciteit en magnetisme, maar ook bij vakken als kracht en beweging laten we je dit ervaren. In het middelbaar onderwijs wordt het vak natuurkunde gecombineerd met scheikunde tot het combinatievak Nask 1 en Nask 2. Om je hier optimaal op voor te bereiden behandelen we tijdens de propedeusefase zowel natuurkunde- als scheikundeonderwerpen. Het eerste jaar van de opleidingen Leraar Natuurkunde en Leraar Scheikunde is dan ook gezamenlijk. In de hoofdfase verdiep je je verder in de natuurkunde zodat je zelf optimaal in staat bent om straks je leerlingen op het vmbo, de onderbouw van havo/vwo en het mbo te ondersteunen bij de lesstof. Tijdens je minor kun je een keuze maken om je ook verder te verdiepen in het vak scheikunde, zodat je binnen de reguliere studietijd twee bevoegdheden kunt behalen. We zijn daarmee uniek in Nederland!

 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Natuurkunde?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo).

Hoeveel kans heb je op een baan?

Voor afgestudeerde leraren in exacte vakken is er volop werk in het onderwijs. Ook op vacatures in andere sectoren kun je kansrijk solliciteren. Als docent leer je goed communiceren en problemen systematisch oplossen. Je kunt daarom ook denken aan een baan bij de overheid, als redacteur bij een educatieve uitgeverij of bij een adviesbureau.

b_exacte_vakken_sfeer

Benodigd diploma

Voor de opleiding Leraar Natuurkunde heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G + natu of nlt.
 • N&T;
 • N&G + natu of nlt;
 • E&M + natu of nlt. *

*Om deze studie succesvol te doorlopen is het aanbevolen om een flinke voorkennis te hebben van wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dit niveau is vergelijkbaar met 5 jaar op havoniveau. Wil je weten of je voldoende voorkennis hebt, neem dan contact op met de opleiding. 

 • niveau 4 alle domeinen *

*Om deze studie succesvol te doorlopen is het aanbevolen om een flinke voorkennis te hebben van wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dit niveau is vergelijkbaar met 5 jaar op havoniveau. Wil je weten of je voldoende voorkennis hebt, neem dan contact op met de opleiding. 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Aansluitende masteropleiding

Wil jij je verder ontwikkelen in jouw vakgebied en doorstuderen? Dat kan! Na het behalen van je diploma kun je doorstuderen voor een master degree. Je behaalt hiermee ook een zogenoemde eerstegraadsbevoegdheid.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Waar leer je het beste lesgeven? Voor en in de klas natuurlijk! In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een korte stage en bezoeken aan scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’.

Waar kun je stage lopen? 

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

 

 

Studieopbouw

Jaar 1

Ateliers

Je verdiept je op het leraarschap door middel van verschillende opdrachten uit het werkveld. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welkekennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet en je loopt een korte stage.

Vakken

 • kracht en beweging
 • licht
 • kwantumfysica
 • moderne fysica
 • materiaalkunde

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan? Daarbij word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt je je op het activeren van leerlingen.

Vakken

 • elektriciteit
 • licht en geluid
 • kwantumfysica
 • moderne fysica
 • materiaalkunde

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Keuzemogelijkheden

In het derde jaar kun je kiezen voor een minor. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.

 • Lesbevoegdheid ander vak
  Je volgt modules bij een andere lerarenopleiding waardoor je de weg naar een tweede bevoegdheid kunt verkorten, bijvoorbeeld voor leraar Scheikunde.

 • Vakverdieping
  Wil je na je bacheloropleiding Natuurkunde verder met een master Leraar Natuurkunde? Met deze minor verdiep je je in die mogelijkheid.

 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.  

Vakken

 • elektriciteit

 • mechanica

 • licht en geluid

 • kwantumfysica

 • moderne fysica

 • materiaalkunde

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs (avo) of één van de afstudeerrichtingen beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 toon je aan dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

 

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

leraar-natuurkunde-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Natuurkunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.