Master Leraar Algemene Economie

M Leraar Algemene Economie, Master, deeltijd

Ben jij tweedegraads docent economie en wil je je verder verdiepen in jouw vak? Zoek je een masteropleiding die aansluit op je werk en privéleven? Kies dan voor de Master Leraar Algemene Economie in deeltijd bij NHL Stenden!

 • Topopleiding volgens de Keuzegids Masters 2018
 • Eerstegraads lesbevoegdheid
 • Studeren waar en wanneer jij wilt dankzij webinars

Wat staat je te wachten?

Kies je voor de master Leraar Algemene Economie, dan volg je een flexibele deeltijdopleiding met een afwisselend programma. Je wordt expert in je schoolvak: je verbreedt je bestaande vakkennis en bestudeert nieuwe thema’s zoals de monetaire economie en economie op macro- en microniveau. Je verdiept je verder in vakdidactiek en pedagogiek. Zo kun je de leerstof straks optimaal samenstellen voor je leerlingen, waarbij jouw visie op het onderwijs een belangrijke rol speelt. Daarnaast leer je onderzoek te doen binnen je eigen schoolorganisatie.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lesdag is woensdag. De lessen zijn van 13.45 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Met deze eerstegraads lerarenopleiding verbeter je jouw carrièremogelijkheden. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo les te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. En je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan.

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modules van ongeveer een half jaar. Elke module omvat 15 EC’s (studiepunten) en kan onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. In totaal moet je 90 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf.

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een ander diploma dan de bachelor lerarenopleiding mee, dan kun je sneller je diploma halen. Daardoor kunnen we de studie zo inrichten dat die past bij jouw ontwikkeling en studieambities.

m_dt_leraar_algemene_economie_sfeer

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een getuigschrift van de bacheloropleiding Leraar Algemene Economie of Leraar Bedrijfseconomie. Kandidaten met een andere hbo bacheloropleiding worden niet toegelaten. Heb je een universitaire bachelor of master en meerdere jaren werkervaring in het onderwijs dan kun je mogelijk toegelaten worden? Neem dan contact op met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij kan kijken of en hoe het mogelijk is om toch de opleiding te volgen.

Leren op de Werkplek

Leren op een werkplek is een essentieel onderdeel van de opleiding Master Leraar Algemene Economie. Werk je al als docent in de bovenbouw havo en/of vwo of vavo als je met de eerstegraadsopleiding begint? Dan kan je dagelijkse praktijk als uitgangspunt fungeren voor de verschillende onderdelen van de opleiding. 

Ben je tweedegraadsdocent en werk je in de onderbouw? Dan is het bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengemeenschap) de ruimte te krijgen om opdrachten en onderzoek uit te voeren in de bovenbouw havo/vwo.

Werk je niet in het onderwijs? Zoek dan op korte termijn een baan als leraar zodat je tijdens de opleiding de opdrachten in de beroepspraktijk kunt uitvoeren.

Tijdens het eerste studiejaar van de opleiding is het niet verplicht om werkzaam te zijn in het eerstegraadsgebied. Om de opdrachten in de beroepspraktijk uit te voeren wordt er tijdens de studie verwacht dat er minimaal 60 klokuren lesgegeven wordt in het eerstegraadsgebied.

Studieopbouw

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modulen van elk 15 EC ( studiepunten) die vaak onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. Vier van deze modules zijn gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Denk hierbij aan thema’s als macro-economie, de collectieve sector en internationale economische betrekkingen. Eén module is gericht op het worden van een professional in je school en één module is gericht op het ontwikkelen van onderzoekend vermogen als leraar. De modules zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen leraar voorbereidend hoger onderwijs, op de vakspecifieke kennisbasis en de generieke kennisbasis.

Vakinhoudelijke modules

In deze modules worden de vakinhoudelijke domeinen van de kennisbasis Master Leraar Algemene Economie behandeld. De volgende domeinen komen hier aan bod:

 • Macro-economie
 • Micro-economie
 • Monetaire economie
 • Collectieve sector
 • Internationale economische betrekkingen
 • Economische tools
 • Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen

De theorie die tijdens deze masteropleiding aan bod komt, wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de praktijksituatie op jouw school. Er is aandacht voor wetenschappelijke inzichten op het gebied van economie maar ook voor de praktische vertaling hiervan in de alledaagse lespraktijk.

In deze module wordt het vakdidactische domein van de kennisbasis Master Leraar Algemene Economie behandeld. De volgende onderwerpen komen hierin aan bod:

 • Je gaat in een lesson study in samenwerking een les ontwikkelen en uitvoeren op basis van een leerprobleem van economieleerlingen in de bovenbouw Havo en VWO.
 • Je construeert op basis van een onderbouwde visie op het schoolvak economie en op basis van literatuur over toetsing een valide en betrouwbare toets voor een bovenbouwgroep havo/vwo.

Je gaat op basis van literatuur een klaslokaalexperiment ontwerpen, uitvoeren en evalueren.

Bij deze module werk je in een breder perspectief aan je ontwikkeling als docent. Je volgt het vak  “Pedagogiek in de bovenbouw”. Daarnaast maak je een keuze uit  bijvoorbeeld: Toetsen en Beoordelen, Vakverdieping, Differentiëren en Online arrangeren.

Masters dienen praktijkgericht onderzoek te kunnen gebruiken omdat de handelingspraktijk van de master vraagt om onderbouwing vanuit onderzoek. Het onderzoek is geen doel op zich; het is een middel om beroepstaken op masterniveau te kunnen uitoefenen. Onderzoek door masters staat ten dienste van het eigen professionele handelen of dat van anderen (vakcollega’s op school of in den lande) en van de beroepspraktijk in bredere zin. Onderzoek levert bruikbare kennis op die masters uitdragen in dialoog met vakcollega’s of door onderzoeksproducten te delen. Je ontwikkelt het onderzoekend vermogen door een didactisch ontwerponderzoek uit te voeren

Werk en studie combineren

Bij de deeltijd master Leraar Algemene Economie wordt gestreefd naar een optimale balans tussen studie, werk en privé. Je werkt aan praktijkgerichte opdrachten en leert van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.

Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.

Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je kerndocent jouw leerroute. Deze docent treedt vanaf de start van jouw studietraject op als jouw persoonlijke studiecoach.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 15 EC’s (studiepunten) Heb je alle modules behaald? Dan krijg jij je master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zes modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en deels in meerdere modules tegelijk werken. We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach (bij de Master Lerarenopleidingen de kerndocent) waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Leraar Algemene Economie het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.