Master Leraar Natuurkunde

M Leraar Natuurkunde, Master, deeltijd

Ben je tweedegraads docent Natuurkunde of in het bezit van een vergelijkbaar getuigschrift? Heb jij de ambitie door te groeien naar een eerstegraads bevoegdheid? Wil jij erachter komen op welke manier je zo effectief mogelijk lessen natuurkunde kunt geven? Kies dan voor de vernieuwde masteropleiding tot Leraar Natuurkunde van NHL Stenden!

 • Je studeert aan een opleiding die volledig aansluit bij landelijke eisen voor eerstegraads docent Natuurkunde.
 • Je werkt samen in kleine groepen en kunt het onderwijsprogramma daardoor op jouw wensen laten afstemmen.
 • Je volgt een opleiding die een hoge score heeft gehaald op de Nationale Studentenenquête.
 • Je hebt mogelijkheden om een lerarenbeurs aan te vragen, of gebruik te maken van andere regelingen vanuit de overheid.
 • Je leert hoe je effectief lesgeeft door te ontwerpen, te testen en te verbeteren.

Wat staat je te wachten?

De deeltijdopleiding Master Leraar Natuurkunde is een flexibele opleiding met een afwisselend programma. Het studieprogramma leidt op voor de volgende bekwaamheden.

 1. Je wordt vakinhoudelijk bekwaam: je wordt expert in het schoolvak natuurkunde door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen. Verschillende thema’s komen aan bod, waaronder mechanica, elektriciteit en wiskunde.
 2. Je wordt vakdidactisch en pedagogisch bekwaam: je kunt de leerstof voor vho-bovenbouw zo samenstellen dat je de vakinhoud leerbaar maakt voor je leerlingen. Welke onderwijsvormen werken het best voor jouw groep leerlingen? Je ontdekt het tijdens de opleiding!
 3. Je ontwikkelt onderzoekend vermogen: je wordt een onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lesdag is woensdag. De lessen zijn van 13.45 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Praktische zaken

Met deze eerstegraads lerarenopleiding verbeter je jouw carrièremogelijkheden. Na afronding van de master ben je bevoegd om in de bovenbouw van de havo en het vwo, en het vavo natuurkunde te geven. Daarnaast ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (school)vak en de vakdidactiek. En je bent in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan.

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modules van ongeveer een half jaar. Elke module omvat 15 EC’s (studiepunten) en kan onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. In totaal moet je 90 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf.

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een ander diploma dan de bachelor lerarenopleiding mee, dan kun je sneller je diploma halen. Daardoor kunnen we de studie zo inrichten dat die past bij jouw ontwikkeling en studieambities.

m_dt_leraar_natuurkunde_sfeer

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding moet je in het bezit zijn van een getuigschrift van de bacheloropleiding Leraar Natuurkunde. Kandidaten met een andere hbo bacheloropleiding worden niet toegelaten. Heb je een universitaire bachelor of master en meerdere jaren werkervaring in het onderwijs dan kun je mogelijk toegelaten worden? Neem dan contact op met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij kan kijken of en hoe het mogelijk is om toch de opleiding te volgen.

Leren op de werkplek

Leren op een werkplek is een essentieel onderdeel van de opleiding Master Leraar Natuurkunde. Werk je al als docent in de bovenbouw havo en/of vwo of vavo als je met de eerstegraadsopleiding begint? Dan kan je dagelijkse praktijk als uitgangspunt fungeren voor de verschillende onderdelen van de opleiding. 

Ben je tweedegraadsdocent en werk je in de onderbouw? Dan is het bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengemeenschap) de ruimte te krijgen om opdrachten en onderzoek uit te voeren in de bovenbouw havo/vwo.

Werk je niet in het onderwijs? Zoek dan op korte termijn een baan als leraar zodat je tijdens de opleiding de opdrachten in de beroepspraktijk kunt uitvoeren.

Tijdens het eerste studiejaar van de opleiding is het niet verplicht om werkzaam te zijn in het eerstegraadsgebied. Om de opdrachten in de beroepspraktijk uit te voeren wordt er tijdens de studie verwacht dat er minimaal 60 klokuren lesgegeven wordt in het eerstegraadsgebied.

Studieopbouw

Het onderwijsprogramma bestaat uit 6 modulen van elk 15 EC ( studiepunten) die vaak onderverdeeld zijn in kleinere eenheden. Vier van deze modules zijn gericht op de vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met thema's als mechanica, elektriciteit en wiskunde. Eén module is gericht op het worden van een professional in je school en één module is gericht op het ontwikkelen van onderzoekend vermogen als leraar. De modules zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen leraar voorbereidend hoger onderwijs, op de vakspecifieke kennisbasis en de generieke kennisbasis.

Vakinhoudelijke modules

In deze modules worden de vakinhoudelijke domeinen van de kennisbasis Master Leraar Natuurkunde behandeld. De volgende thema’s komen hier aan bod:

 • mechanica;
 • elektriciteit en magnetisme;
 • moderne natuurkunde;
 • wiskunde;
 • onderzoekende en experimentele vorming in de natuurkunde;
 • natuurkunde in de wetenschap en beroepswereld;
 • vakdidactiek.

Daarnaast kies je uit een van de onderstaande thema’s:

 • warmteleer en thermodynamica;
 • golven en optica;
 • verbreding en verdieping.

De theorie die tijdens deze masteropleiding aan bod komt, wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de praktijksituatie op jouw school. Er is aandacht voor wetenschappelijke inzichten op het gebied van natuurkunde maar ook voor de praktische vertaling hiervan in de alledaagse lespraktijk.

In deze module wordt het vakdidactische domein van de kennisbasis Master Leraar Algemene Natuurkunde behandeld en sluit het aan op de vakdidactische bekwaamheidseisen. In het domein Vakdidactiek in de kennisbasis worden de volgende sub-domeinen benoemd:

 • het leren van natuurkunde;
 • natuurkundeonderwijs voor leerlingen vormgeven;
 • het schoolvak natuurkunde;
 • de leeromgeving;
 • toetsing en evaluatie.

Deze tekst vervangen door:
Bij deze module werk je in een breder perspectief aan je ontwikkeling als docent. Je volgt het vak  “Pedagogiek in de bovenbouw”. Daarnaast maak je een keuze uit  bijvoorbeeld: Toetsen en Beoordelen, Vakverdieping, Differentiëren en Online arrangeren.

Masters dienen praktijkgericht onderzoek te kunnen gebruiken omdat de handelingspraktijk van de master vraagt om onderbouwing vanuit onderzoek. Het onderzoek is geen doel op zich; het is een middel om beroepstaken op masterniveau te kunnen uitoefenen. Onderzoek door masters staat ten dienste van het eigen professionele handelen of dat van anderen (vakcollega’s op school of in den lande) en van de beroepspraktijk in bredere zin. Onderzoek levert bruikbare kennis op die masters uitdragen in dialoog met vakcollega’s of door onderzoeksproducten te delen. Je ontwikkelt het onderzoekend vermogen door een didactisch ontwerponderzoek uit te voeren

Werk en studie combineren

Bij de deeltijd master Leraar Natuurkunde wordt gestreefd naar een optimale balans tussen studie, werk en privé. Je werkt aan praktijkgerichte opdrachten en leert van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.

Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.

Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je kerndocent jouw leerroute. Deze docent treedt vanaf de start van jouw studietraject op als jouw persoonlijke studiecoach.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 15 EC’s (studiepunten) Heb je alle modules behaald? Dan krijg jij je master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zes modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en deels in meerdere modules tegelijk werken. We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach (bij de Master Lerarenopleidingen de kerndocent) waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Master Leraar Natuurkunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.