Ad Service, Welzijn & Zorg

Ad Service, Welzijn & Zorg, Associate degree, deeltijd

Werk je of wil je werken in het domein van zorg of welzijn? Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen, maar kunnen ze jou niet missen op de werkvloer? Dan is de flexibele associate degree Service, Welzijn & Zorg jouw studie! Een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding die je goed kunt combineren met je werk- en privéleven.

 • Je combineert jouw baan met een tweejarig programma op hbo-niveau.
 • Je kunt opgedane kennis direct toepassen in de praktijk en delen met je collega’s.
 • Je stelt samen met jouw studiecoach een studieprogramma op dat aansluit bij jouw ervaring en leerdoelen.
 • Je leert van én met studenten in hechte learning communities.
 • Je leert hoe je efficiënt en effectief omgaat met veranderingen in jouw werkomgeving.

Wat staat je te wachten?

De samenleving verandert in hoog tempo en daarmee ook de behoeftes van de kwetsbare mens. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden op de werkvloer. Vandaar dat wij de Ad Service, Welzijn & Zorg hebben ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en het mbo. Jouw eigen werk in de praktijk staat centraal in het flexibele programma; je kiest je eigen volgorde en werkwijze. Hierbij houden we rekening met jouw eigen situatie en werkplek. 

De opleiding richt zich op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling bij de ondersteuning en begeleiding van de kwetsbare mens. Hierbij spelen de 21st century skills een belangrijke rol. Hoe blijf je up-to-date in een werkveld dat steeds verandert? Hoe kijk je kritisch naar jouw eigen handelen? Welke stappen kun je zelf zetten om een bijdrage aan het domein van zorg en welzijn te leveren? Het komt allemaal aan bod!

Flexibel studeren

De deeltijdopleiding Service, Welzijn & Zorg is een flexibele opleiding met een afwisselend programma, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Je oriënteert je op jouw ontwikkeling binnen de sociale sector in een studie op hbo-niveau. Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel binnen de opleiding. Een praktijkleerplek, al dan niet betaald, is belangrijk om de verschillende eenheden te kunnen afronden.

Instroommomenten

September, november, februari en april

Studiekenmerken

Diploma

 • Associate degree

Start studie

 • Februari
 • September
 • Flexibel

Locatie

 • Emmen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Loopbaan

Na de opleiding ben je klaar om jouw bijdrage te leveren op de werkvloer binnen de sociale sector. Je wordt breed opgeleid en bent daardoor flexibel inzetbaar. Daarnaast ben je ook in staat je te specialiseren binnen een bepaald domein, zoals:
 • Gebieds- of wijkteam
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Reclassering

Studieduur en belasting

Het volledige programma bestaat uit 120 EC’s (studiepunten). Omdat het een flexibele opleiding is, is de tijd die je besteedt aan de studie afhankelijk van je ervaring en hoe jij samen met jouw studiecoach het programma inricht. In een regulier deeltijdtraject wordt een programma van 120 EC’s in twee studiejaren afgerond.

  Toelatingseisen voor Ad Service, Welzijn & Zorg

  Havo
  • N&G;
  • N&T;
  • E&M;
  • C&M.
  • N&G;
  • N&T;
  • E&M;
  • C&M.

  Mbo-niveau vier, alle profielen

  Geen diploma, wel 21?

  Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

  Werkplek

  Werkplekleren is een essentieel onderdeel van de opleiding. Daarom is het belangrijk dat je minimaal 16 uur per week werkt in het domein van de zorg of welzijn. Dit mag een betaalde of een onbetaalde functie zijn.

  Werk je al in het sociale domein? Dan kun je (een groot deel van) de praktijkopdrachten op je eigen werkplek uitvoeren. Daarnaast kun jij praktijkervaring opdoen bij andere instellingen of organisaties, afhankelijk van je interesse en leervraag.

   

  Opbouw studie

  De studie bestaat uit acht verschillende eenheden; ieder met een eigen thema. Bij elk thema hoort een aantal leeruitkomsten op gebied van persoonlijke ontwikkeling, vakmanschap, kennis en vaardigheden. Je geeft zelf richting aan de inhoud en vorm van je studie. Leren kan bijvoorbeeld plaatsvinden op je eigen werkplek, in learning communities met andere studenten of in digitale leeromgevingen. 

  Dagelijks functioneren en mentaal welbevinden
  Je wordt opgeleid tot hulpverlener en gezondsheidsbevorderaar die in staat is hulp en begeleiding te bieden op basis van de eigen regie van mensen (micro niveau). Je volgt hiervoor de onderstaande eenheden:
   
  Preventieve gezondheid (15 EC)
  Hospitality en Technologie (15 EC)
  Mentaal Welbevinden en Leefplezier (15 EC)
  Je ontwikkelt jezelf tot een samenwerkingspartner en organisator die in staat is vanuit de context van verschillende organisaties taken uit te voeren op mesoniveau. Je volgt hiervoor de onderstaande eenheden:
   
  Maatschappelijke Participatie (15 EC)
  Integratief Werken (15 EC)

  Jij wordt een reflectieve professional en kwaliteitsbevorderaar, die in staat is te werken aan zijn eigen professionalisering en bijdraagt aan de professionaliteit van de branche op meso- en microniveau. Je volgt hiervoor de onderstaande eenheden:

   

  • Werken aan Professionaliteit en Professionalisering (15 EC)
  • Werken vanuit Visie en Beleid (15 EC)
  • Werken aan Onderzoek en Ontwikkeling (15 EC)

  Specialisaties

  Onderwijsconcept

  Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming. 

  Zo ziet flexibel onderwijs eruit

  • Je bepaalt samen met je studiecoach jouw leerroute.
  • De opleiding is opgebouwd uit eenheden van 15 EC’s (studiepunten).
  • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
  • Je studeert op verschillende manieren: face to face, op school in je learning community via online learning én op je eigen werkplek.
  • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
  • Je studeert aan een échte hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

  Vrijheid in deeltijd

  Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht keuze-eenheden. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We valideren wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je wellicht sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past. 
   

  Studiecoach

  Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach, met wie je ook samen een leerarrangement opstelt. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek.