Ad Service, Welzijn & Zorg

Ad Service, Welzijn & Zorg, Associate degree, deeltijd

Werk je in de zorg- of welzijnssector en wil jij je professioneel ontwikkelen? Vraag jij je af hoe je kwetsbare mensen nog beter kunt ondersteunen en begeleiden? Dan is de flexibele associate degree Service, Welzijn & Zorg iets voor jou!

Ben je geïnteresseerd in de Ad Service, Welzijn & Zorg deeltijd en wil je graag meer weten over de opleiding? Bekijk dan het informatiefilmpje over de opleiding via: https://www.youtube.com/watch?v=OU5Q1D1opfc  

Heb je naar aanleiding van het filmpje nog vragen, stuur dan een mail naar ad-swz@nhlstenden.com of neem telefonisch contact op: 06-53710217.

Last-minute voorlichting

Op woensdag 25 augustus organiseren we van 16:00-17:00 uur nog een last-minute online voorlichtingsbijeenkomst voor de Ad Service, Welzijn & Zorg deeltijd (Leeuwarden en Emmen). Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar ad-swz@nhlstenden.com

 • Start in september, november, februari of april
 • Pas je studieprogramma aan op jouw situatie en werkplek
 • Gebruik je nieuwe kennis meteen in de praktijk

Wat staat je te wachten?

De samenleving verandert in hoog tempo en daarmee ook de behoeftes van de kwetsbare mens. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden op de werkvloer. Daarom hebben wij de hbo-opleiding Service, Welzijn & Zorg ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en het mbo. Jouw eigen werk staat centraal in het flexibele programma, dat je kunt aanpassen aan jouw behoeften en leerdoelen. 

De opleiding richt zich op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling bij de ondersteuning en begeleiding van de kwetsbare mens. Hoe blijf je up-to-date in een werkveld dat steeds verandert? Hoe kijk je kritisch naar jouw eigen handelen? Welke stappen kun je zelf zetten om een bijdrage te leveren aan de sociale sector? 

Flexibel studeren

De deeltijdopleiding Service, Welzijn & Zorg is een flexibele opleiding met een afwisselend programma, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Je oriënteert je op jouw ontwikkeling binnen de sociale sector in een studie op hbo-niveau. Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel binnen de opleiding. Een praktijkleerplek, al dan niet betaald, is belangrijk om de verschillende eenheden te kunnen afronden.

Maak kennis met Ad Service Welzijn & Zorg studente Jeannet

Studiekenmerken

Diploma

 • Associate degree

Start studie

 • Februari
 • April
 • September
 • November

Locatie

 • Emmen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Je wordt breed opgeleid en bent daardoor flexibel inzetbaar. Daarnaast kun je je ook specialiseren binnen een bepaald domein, zoals de jeugdzorg, ouderenzorg, reclassering of gebieds- of wijkteams.
 

Onderwijsprogramma

Het volledige programma bestaat uit 120 EC’s (studiepunten). Omdat dit een flexibele opleiding is, hangt de studieduur af van jouw ervaring en hoe jij - samen met je studiecoach - het programma inricht. In een regulier deeltijdtraject wordt een programma van 120 EC’s in twee studiejaren afgerond.

Toelatingseisen voor Ad Service, Welzijn & Zorg

Havo
 • NT;
 • NG;
 • EM;
 • CM.
 • NT;
 • NG;
 • EM;
 • CM.
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Werkplek

Werkplekleren is een essentieel onderdeel van de opleiding. Daarom is het belangrijk dat je minimaal 16 uur per week werkt in het domein van de zorg of welzijn. Dit mag een betaalde of een onbetaalde functie zijn.

Werk je al in het sociale domein? Dan kun je (een groot deel van) de praktijkopdrachten op je eigen werkplek uitvoeren. Daarnaast kun jij praktijkervaring opdoen bij andere instellingen of organisaties, afhankelijk van je interesse en leervraag.

 

Algemene afbeelding testimonials

“Het verbouwen van huizen draait om meer dan steentjes stapelen, het gaat ook over de bewoners!”

Opbouw studie

De studie bestaat uit acht verschillende modules. Je geeft zelf richting aan de inhoud en vorm van je studie. Leren kan bijvoorbeeld plaatsvinden op je eigen werkplek, in zogeheten learning communities met andere studenten of in digitale leeromgevingen.

Dagelijks functioneren en mentaal welbevinden
Je wordt opgeleid om hulp en begeleiding te kunnen bieden op basis van de zelfredzaamheid van mensen. Je volgt hiervoor de onderstaande modules:
 
 
 • Preventieve gezondheid (15 EC)
 •  Hospitality en technologie (15 EC)
 • Mentaal welbevinden en leefplezier (15 EC)
Je leert om vanuit de context van verschillende organisaties samen te werken. Je volgt hiervoor de onderstaande modules:
 
 • Maatschappelijke participatie (15 EC)
 • Integratief werken (15 EC)

Jij wordt een professional die kan reflecteren op het eigen werk en dat van anderen. Je bevordert de kwaliteit van de branche op meso- en microniveau. Je volgt hiervoor de onderstaande modules:

 • Werken aan professionaliteit en professionalisering (15 EC)
 • Werken vanuit visie en beleid (15 EC)
 • Werken aan onderzoek en ontwikkeling (15 EC)

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie: jij staat aan het roer! Dit betekent dat je zelf de koers, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming bepaalt.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Bepaal samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • Volg de opleiding in je eigen tempo.
 • Studeer op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit 8 modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We stellen vast wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.
 

Studiecoach

Je wordt tijdens je hele studie begeleid door een studiecoach. Samen stellen jullie een leerplan op. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek.