Ad Service Welzijn & Zorg

Ad Service, Welzijn & Zorg, Associate degree, voltijd

Heb je een mbo-diploma in de zorg of welzijn en zoek je een vervolgopleiding op hbo-niveau? Of heb je een havo- of vwo-diploma en wil je je ontwikkelen tot zorg- of welzijnsprofessional die klaar is voor de toekomst? Dan is de associate degree (Ad) Service, Welzijn & Zorg in Leeuwarden of Emmen jouw studie. Deze tweejarige opleiding op hbo-niveau is uniek in Nederland en bereidt je voor op werk waarmee je jouw talenten inzet voor kwetsbare mensen.

Ben je geïnteresseerd in de Ad Service, Welzijn & Zorg voltijdtijd en wil je graag meer weten over de opleiding? Bekijk dan het informatiefilmpje over de opleiding via: https://www.youtube.com/watch?v=1nPxqn7LoRw

Het eerstvolgende instroommoment is september 2021.

Heb je naar aanleiding van het filmpje nog vragen, stuur dan een mail naar ad-swz@nhlstenden.com of neem telefonisch contact op: 06-53710217.

Last-minute voorlichting

Op woensdag 25 augustus organiseren we van 16:00-17:00 uur nog een last-minute online voorlichtingsbijeenkomst voor de Ad Service, Welzijn & Zorg voltijd (Leeuwarden en Emmen). Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar ad-swz@nhlstenden.com

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).

De samenleving verandert razendsnel en daarmee ook de behoeftes van de kwetsbare mens. Het werk in de zorg en welzijn verandert mee. Tijdens de studie ontwikkel je de vaardigheden die je nodig hebt om deze mensen te ondersteunen, nu én in de toekomst. Zo leer je cliëntgericht werken en te handelen vanuit de servicegedachte.

Alles wat je leert tijdens de studie pas je direct toe in de praktijk. Bijvoorbeeld bij een leerbedrijf, bij een organisatie die je zelf uitzoekt of in een project dat je soms samen met studenten van andere Ad-opleidingen doet. Je gaat zo aan de slag met actuele theorie, maar ontwikkelt ook belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, kritisch reflecteren en denken in oplossingen: de 21st century skills.

Studiekenmerken

Diploma

 • Associate degree

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Emmen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Beroepen

Na de opleiding ben je klaar om aan de slag te gaan binnen de sociale sector of in de zorg. Je bent breed opgeleid en daardoor kun je veel verschillende kanten op. Daarnaast is er een doelgroep waarover je specialistische kennis hebt opgedaan. Daarnaast word je specialist binnen een bepaald domein. Je kunt onder andere werken bij:

 • Ouderenzorg: je levert zorg en hulp aan oudere hulpbehoevende mensen.
 • Gehandicaptenzorg: je verbetert de kwaliteit van leven van mensen die leven met een fysieke of geestelijke beperking.
 • Jeugdzorg: je helpt kwetsbare jongeren en zorgt dat ze veilig kunnen opgroeien.
 • Gebieds- of wijkteams: buurtbewoners kunnen bij jou terecht met hun hulpvragen.
 • Reclassering: je helpt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd weer mee te doen in de maatschappij.
 • Je eigen bedrijf: je bent een zzp-er en zet jouw talent in op verschillende plekken.
Ad Service Welzijn & Zorg

Toelastingseisen

Start in februari

Wil je deze opleiding in februari starten? Lees hier alles over inschrijven.

Voor de opleiding Service Welzijn & Zorg heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Martha Klijnstra

“De opleiding zet mij aan het denken, nu wil ik blijven leren.”

Je persoonlijke studiecoach

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de Ad Service, Welzijn & Zorg. Daarom krijg je vanaf de eerste dag een eigen studiecoach. Samen met deze coach ontdek je bijvoorbeeld welke doelgroep goed bij je past en welke richting jij jouw studie gaat geven. Omdat jouw coach weet wat er speelt in het werkveld, kan deze je goed begeleiden bij de studie, stages en praktijkopdrachten.

Opbouw studie

De studie behandelt acht verschillende thema’s. Bij elk thema ga je aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling en bijbehorende kennis en vaardigheden. Al vanaf het eerste jaar krijg je een mix van theoretische kennis en praktijkopdrachten. Deze opdrachten doe je bijvoorbeeld bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio of bij leerbedrijven waar we mee samenwerken. Of je werkt samen met studenten van onze andere associate degrees aan een vraagstuk uit de praktijk.

Dagelijks functioneren en mentaal welbevinden

Je ontwikkelt je tot hulpverlener en gezondheidsbevorderaar. Je leert hoe je hulp en begeleiding geeft met de eigen regie van de cliënt als uitgangspunt. Je volgt hiervoor onderstaande modulen: 

 • Service binnen Welzijn & Zorg (15 EC)
 • Welzijn: Sociaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven (15 EC) 
 • Zorg: Gezondheid bevorderen (15 EC) 

Je leert hoe je effectief samenwerkt en organiseert. Jij bent in staat vanuit de context van verschillende organisaties jouw taken uit te voeren. Je volgt hiervoor onderstaande modulen: 

 • Welzijn: Sociaal Maatschappelijke Participatie (15 EC) 
 • Multidisciplinair samenwerken (15 EC) 

Jij wordt een reflectieve professional en kwaliteitsbevorderaar. Je krijgt zicht op jouw rol als professional, waar jouw krachten liggen en hoe je je verder kunt ontwikkelen. Daarnaast ontdek je hoe je jouw rol kunt pakken in het verbeteren van het werk binnen jouw branche. Je volgt hiervoor onderstaande modulen: 

 • Ik als professional 1 (15 EC) 
 • Ik als professional 2 (15 EC) 
 • Praktijkgericht onderzoek (15 EC) 

In de loop van je eerste studiejaar start je met stagelopen. Je bent dan twee dagen per week aan de slag bij een zorg- of welzijnsinstelling. Je zoekt hiervoor zelf een stageplaats. Welke plek of doelgroep het beste bij jou past, verken je in de eerste periode van de opleiding. Heb je nog geen plek op het oog? Dan kun je gebruikmaken van ons uitgebreide netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Ook in het tweede jaar loop je stage, waarbij het laatste halfjaar geldt als jouw afstudeerstage.

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

Wat is een associate degree?

Een associate degree (Ad) is een erkend hbo-diploma op niveau 5, dat je in twee jaar kunt behalen. Ideaal wanneer je vier jaar studeren te lang vindt of als je na het behalen van je mbo-diploma graag extra vakkennis wil opdoen.

Wat kun je met een associate degree

Onderstaande leerresultaten vind je terug in elke Ad-opleiding. Als afgestudeerde Ad’er ben je hierdoor straks klaar om het verschil te maken in de praktijk.

 • Methodisch handelen: theorie toepassen in de praktijk.
 • Samenwerken: in een team samenwerken en een rol als leider kunnen pakken.
 • Communiceren: helder en doelgericht communiceren over wat je doet en wilt bereiken.
 • Probleemoplossend vermogen: een vraagstuk analyseren en met een passende oplossing komen.
 • Lerend vermogen: je aanpassen aan nieuwe omstandigheden en aangeven wat je wilt leren.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Ad Service Welzijn & Zorg het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.