Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Care & Culture

Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

Studeer jij Verpleegkunde, Vaktherapie, Social Work, Pedagogiek, PABO of de Lerarenopleiding Zorg en Welzijn? Of wil je vanuit een andere opleiding je blik verruimen en ervaren hoe bepalend cultuur voor zorg- en welzijnsberoepen kan zijn?

In deze minor kan je naar het buitenland om de lokale situatie in zorg en welzijn te bestuderen. Daar ervaar je hoe wisselend en divers zorg en welzijn gestalte krijgt binnen die cultuur en samenleving. Ook binnen Nederland is het mogelijk om een plek te zoeken die rechtdoet aan een internationale culturele ervaring. Hierbij kun je denken aan vluchtelingen opvang en internationale scholen.

Inhoud van de minor

De minor Care & Culture gaat uit van DBE. Dit betekent dat je leert van de zaken die je gaat tegen komen tijdens de minor in interactie met je medestudenten en je omgeving. Gedurende twintig weken werk je aan een individueel portfolio waarmee je de leeruitkomst kan aantonen. Jullie krijgen veel verantwoordelijkheid en daarmee gepaard gaande vrijheid om de keuzes te maken die recht doen aan wat jij binnen deze minor wilt leren.

Leeruitkomst: Op een creatieve manier verwerk je de opgedane internationale, interregionale en interculturele ervaringen die van betekenis zijn voor jou als persoon en als professional. Je kijkt methodisch terug op de uitvoering van je rol als professional en reflecteert op je professionele gedrag in relatie tot de plaatselijke beroepscode en beroepswaarden en vergelijkt die met de Nederlandse.

Via het netwerk van NHL-Stenden of je eigen netwerk zoek je een leer-werkplek waar 12 tot 17 weken kan verblijven en werk je aan de leeruitkomst door opdrachten te doen die deels zijn opgesteld in de handleiding en die je deels zelf mag formulieren.

In je portfolio verzamel je bewijsmateriaal, onder andere:

  • Een persoonlijk inspiratie platform (PIP);
  • Je oriëntatieverslag van het te bezoeken land waarin je blijk geeft van je culturele sensitiviteit;  
  • Een analyse van twee gezondheidssystemen;
  • Reflectieverslagen gericht op je professionele- en persoonlijke ontwikkeling.

Overige praktijkopdrachten:

  • Je legt zelf contact met een zorg- of welzijnsinstelling ter plaatse (oriëntatie vooraf vanuit Nederland);
  • Verken of je ook bij een andere zorg of welzijnsinstelling een dag mag meelopen (desnoods met steun van je vaste lokale praktijkplek);
  • In je portfolio vragen we je ook om een vlog, een blog of een fotoreportage met beknopte theoretische verantwoording op te nemen die je presenteert aan medestudenten.

 

Opzet van de minor

De opzet van de minor bestaat uit een 4-weekse oriëntatieperiode. Daarin ga je kennismaken met je medestudenten en docenten. Je gaat je voorbereiden op het land en de specifieke plaats van je keuze naar uitgaat en een plan van aanpak schrijven voor de praktijkperiode. De praktijkperiode is een periode van minimaal 10 weken waarin je in een eigen gekozen zorg en welzijn context gaat ervaren wat de invloed van cultuur is. De laatste 3-4 weken zijn bedoeld ter afronding van de minor.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor specifieke hbo-opleiding(en)
Sustainable Development Goals

Deze minor draagt bij aan...

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.

Stel je vraag