Fries

Heb je interesse in de Friese taal en cultuur en wil je je verder verdiepen? Feilloos Fries leren schrijven en spreken? Ontdekken hoe jouw persoonlijke interesses en toekomstige beroepspraktijk bij het Fries kunnen aansluiten? Dan is de minor Frysk iets voor jou!

Oan ’e bak mei it Fryske fak! 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

In de minor Fries leer je de Friese taal mondeling en schriftelijk goed beheersen. Daarnaast doe je kennis op over de positie van het Fries in de maatschappij. Bovendien leer je de Friese (jeugd)literatuur en de geschiedenis daarvan kennen en ontwikkel je je eigen literaire competentie.   

NHL Stenden Hogeschool is de enige hogeschool in Nederland waar de minor Fries aangeboden wordt. Studenten komen uit het hele land om aan de minor mee te doen en komen van allerlei verschillende opleidingen. We vinden het belangrijk dat de minor Fries goed aansluit bij jouw beroepspraktijk. Daarom krijg je tijdens de minor de ruimte om de verbinding te zoeken tussen jouw vak, je interesses en het Fries. Als je kiest voor de minor Frysk kom je terecht in een persoonlijke sfeer waarin de lijntjes kort zijn. 

Tige wolkom! 

Opzet van de minor

De minor Fries bestaat uit drie leerlijnen: Taalfeardigens (taalvaardigheid), Taalkunde, en Fiksje en kultuer (Fictie en cultuur). Onder iedere leerlijn vallen twee of meer vakken. Ieder vak wordt op een andere manier afgesloten. Dat kan met een schriftelijke of mondelinge toets zijn, of met een opdracht of portfolio. 

Toetsing

Onder iedere leerlijn vallen twee of meer vakken. Ieder vak wordt op een andere manier afgesloten. Dat kan met een schriftelijke of mondelinge toets zijn, of met een opdracht of portfolio.  Voor pabostudenten van NHL Stenden geldt dat zij de minor Fries alleen kunnen afronden als ze het 'Foech Frysk' halen bij de pabo.  

Doelgroep

De minor is alleen toegankelijk voor Friestalige studenten. Niet-Friestaligen die geïnteresseerd zijn in de minor, wordt aangeraden eerst een cursus voor niet-Friestaligen te volgen bij bijvoorbeeld de Afûk.  De minor is niet toegankelijk voor studenten Tweedegraads Lerarenopleiding Fries Voltijd of  Flex.  

Minorstudenten Fries schuiven aan bij reguliere colleges Fries en volgen het college-aanbod dus gezamenlijk met eerstejaars studenten Fries. Daarnaast bereiken zij een deel van de leeruitkomsten/leerdoelen in zelfstudie. De inhoud van de minor wordt evenredig verdeeld over de drie leerlijnen taalvaardigheid/taalfeardigens (10 ec), taalkunde (10 ec) en fictie en cultuur/fiksje en kultuer (10 ec). Dat geldt voor zowel de minor van periode 1 en 2 als voor de minor van periode 3 en 4. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.