Gijs Terlouw start als lector Health Innovation & Simulation Learning

Afbeelding
m-health-innovation-dt-lwd.jpg

Hoe kun je toekomstige verpleegkundigen een avontuur laten beleven waar ze ook nog iets van leren? En kan dat avontuur ook plaatsvinden in de ruimte? Volgens Gijs Terlouw wel. Hij gaat vanaf 1 september als associate lector Health Innovation & Simulation Learning bij NHL Stenden op zoek naar de verrassende mogelijkheden die simulation learning kan bieden in de wereld van zorg en welzijn.

Van het oefenen van verpleegtechnische handelingen tot het voeren van een gesprek met een patiënt, cliënt of naaste. Steeds vaker oefenen zorgprofessionals dit soort vaardigheden met behulp van digitale simulaties. "De vraag naar simulatieonderwijs in zorg en welzijn groeit", beaamt kersvers associate lector Gijs Terlouw. "Trainingen door middel van virtual reality (VR) staan al langere tijd op het wensenlijstje van menig ziekenhuis. Dit moment willen we aangrijpen om verdere adoptie en acceptatie van ook andere digitale toepassingen te stimuleren."

Een ruimteschip besturen

Simulation learning biedt een rijk palet aan mogelijkheden, weet Terlouw. "Daarbij kun je denken aan hele waarheidsgetrouwe digitale omgevingen waarin je een bepaalde handeling oefent. Maar denk ook aan meer verrassende situaties waarin je bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden traint. Door een zorgteam samen een virtueel ruimteschip te laten besturen, train je hoe je onder druk met elkaar kunt blijven communiceren. Essentieel in de zorg, waar beslissingen onder druk worden genomen. Het besturen van een ruimteschip laat medewerkers ervaren wat er in zo’n situatie van hen wordt gevraagd."

Tegelijkertijd merkt Terlouw dat er nog altijd de nodige scepsis leeft op de werkvloer over de daadwerkelijke leerresultaten en uiteindelijke impact in de praktijk van dit soort simulatietrainingen. "Met het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning focussen we ons specifiek op dit vraagstuk. Ons doel is om met gedegen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek deze impact aan te tonen en te onderbouwen."

Digitaal stagelopen

Een tweede onderzoekslijn waarop het associate lectoraat zich gaat toeleggen is de vraag hoe simulation learning binnen de zorg- en welzijnsopleidingen van NHL Stenden Hogeschool van toegevoegde waarde kan zijn. Terlouw: "We zien dat steeds minder studenten kiezen voor zorg en welzijn. En van de studenten die aan de opleiding beginnen, valt ieder jaar helaas een deel af. Dat kan zijn doordat studenten verkeerde verwachtingen hebben. Ook hier biedt simulatieonderwijs ons de kans om studenten al tijdens een vroeg stadium in een realistische digitale omgeving kennis te laten maken met hun toekomstige beroep."

Terlouw gaat graag nog een stapje verder. "We onderzoeken of we een deel van de stage kunnen vervangen door simulatieonderwijs", verklapt hij. "Bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling is stuurmans-ervaring opdoen middels simulatieonderwijs al jaren de normaalste zaak van de wereld. Daar oefenen studenten gedurende hun gehele studie via grote simulatoren hoe ze moeten reageren in onverwachte situaties. Wij onderzoeken of dit ook voor onze zorg- en welzijnsopleidingen kan gelden."

Een wereld vol kansen

Het associate lectoraat Health Innovation & Simulation Learning is onderdeel van het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van lector Job van ’t Veer. "Waar Job zich richt op de brede scope van innovaties in zorg en welzijn, focussen wij ons specifiek op simulation learning", legt Terlouw uit. "Daarbij werken we nauw samen. Datzelfde geldt voor het lectoraat Design Driven Innovation van Derek Kuipers, waarmee we volop contact hebben."

Volgens Terlouw liggen er volop kansen om simulation learning de komende jaren uit de laten groeien tot een volwaardige learning tool op de werkvloer en binnen de hogeschool. "Met het associate lectoraat wil ik studenten, docenten en zorgprofessionals kennis laten maken met de mogelijkheden die deze technologie kan bieden in de wereld van zorg en welzijn. Dat lukt alleen als we erin slagen om samen met de eindgebruikers relevante en wetenschappelijk onderbouwde simulatieomgevingen te creëren. Dat is mijn doel de komende vier jaar."

Over associate lector Gijs Terlouw

Dr. Gijs Terlouw is sinds 1 september 2023 associate lector Health Innovation & Simulation Learning. Hij begon zijn carrière als programmeur. Na een studie social work, een master Pedagogische wetenschappen en een promotieonderzoek is Terlouw de afgelopen jaren als teamleider en docent-onderzoeker bij NHL Stenden Hogeschool werkzaam geweest op het gebied van Health Innovation. Zijn technische kennis en innovatieve mindset uit het begin van zijn carrière combineert hij in zijn huidige rol als associate lector.