In de media: NHL Stenden inspireert internationale delegatie met circulaire plastics op Terschelling

Afbeelding
terschelling circular plastics

In het kader van het Interreg Europe-project Plastix hebben vertegenwoordigers uit zes verschillende Europese landen (Finland, Zweden, Italië, Spanje, Slovenië en Finland) op 28 en 29 mei een bezoek gebracht aan Terschelling. Het doel van dit bezoek was om te leren hoe wij in Fryslân omgaan met plastic afval en onze aanpak om toe te werken naar juist minder plastic afval en meer circulaire plastics.

Van: Persbureau Ameland (5 juni 2024).

Het bezoek begon met een focus op het ecosysteem van circulaire plastics bedrijven in Fryslân. De delegatie bracht een bezoek aan Omrin, het afvalverwerkingsbedrijf van Fryslân, waar ze een rondleiding kregen en uitleg over hoe plastic afval wordt gerecycled en opnieuw gebruikt. Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan Elzinga en van de Krieke. Hier leerden de delegatie over de nieuwste technieken voor het maken van kunststofproducten en hoe duurzaamheid hierin toegepast wordt. Deze inzichten zijn van groot belang voor bedrijven die streven naar een duurzamere productie en het gebruik van circulaire plastics willen integreren in hun processen.

Terschelling, Broedplaats voor Plastic Ideeën

Tijdens het bezoek aan het eiland werd ingegaan op de herkomst van plastic afval, de invloed daarvan op de natuur en de mogelijkheden voor lokale ondernemers om hier mee om te gaan. Het lectoraat circulaire plastics van NHL Stenden, Willemien Veele, was aanwezig om te bespreken hoe om te gaan binnen de groep die met plastics te maken heeft. Hierbij werd benadrukt dat niet alleen bedrijven meer circulaire plastics moeten gebruiken, maar dat er al eerder in de keten moet worden ingegrepen. Dit omvat zowel ontwerpaanpassingen, regelgeving, als gedragsveranderingen bij mensen om de overgang van fossiele naar circulaire plastics te bevorderen.

De delegatie bezocht ook de jutfabriek op Terschelling, een initiatief waar plastic afval dat aanspoelt op de stranden wordt verzameld en getransformeerd in nieuwe gebruiksartikelen. Lokale ondernemer, Vincent Kooijman, sprak over het maken van producten van het verzamelde plastic, variërend van souvenirs tot praktische objecten voor bijvoorbeeld de toerisme-industrie. Deze praktijk laat zien hoe creatief en duurzaam gebruik van plastic afval niet alleen de milieu-impact kan verminderen, maar ook economische kansen kan creëren voor lokale gemeenschappen.

Binnen de provincie Fryslân vindt men het belangrijk om toe te werken naar een circulaire regio, een doel dat in 2025 meer centraal zal staan. Dit bezoek biedt een waardevolle gelegenheid om te leren van de ervaringen en innovaties van andere regio’s in Europa.

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...