Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een cruciale rol bij interprofessioneel samenwerken

Afbeelding
Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein

Op woensdag 5 oktober 2022 vond het symposium ‘Samen Sterk, interprofessioneel samenwerken en samen leren’ voor en door verpleegkundigen en verzorgenden in de Noordelijke regio plaats. In speeddates en workshops gingen studenten, onderzoekers en professionals met elkaar in gesprek over de belangrijke rol die ze hebben in de noodzakelijke verandering naar interprofessioneel samenwerken. Het is een initiatief van ZuidOostZorg en NHL Stenden Hogeschool.

Leeuwarden is local hub voor Internationaal congres

Het symposium sluit aan op het internationale congres ‘Future proof Nursing’. Online kon de lezing van Claudia Maier, postdoctoraal onderzoeker bij the Department of Healthcare Management bij de universiteit van Berlijn, over de interprofessionele skill-mix worden gevolgd. Vervolgens gingen studenten en verpleegkundigen met elkaar in gesprek door middel van speeddates en workshops over de belangrijke rol die ze hebben in de noodzakelijke verandering naar interprofessioneel samenwerken.

De bijeenkomst leidde tot nieuwe inzichten komen die kunnen bijdragen aan toekomstbestendige zorg binnen een vitale regio waarbij onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken. Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, besprak de opbrengsten van het mini-symposium voor het vak verpleegkundige in een beschouwende lezing waarbij de opbrengsten in relatie tot huidige ontwikkelingen in het vakgebied verder werden uitgelicht.

"Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een cruciale rol bij interprofessioneel samenwerken"
lector Margreet van der Cingel

Interprofessioneel samenwerken

Het centrale thema was interprofessioneel samenwerken. Hans Drenth, lector Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen en Margreet van der Cingel, lector Verpleegkundig Leiderschap en Onderzoek voor Goede Zorg geven aan: “In de dagelijkse praktijk van zorgverleners lijkt samenwerken met andere professionals vanzelfsprekend. Toch is interprofessioneel samenwerken en van elkaar leren niet altijd makkelijk. Daarbij willen we kijken naar de succesfactoren: wat kun je doen om de samenwerking voor iedereen goed te laten verlopen? Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een cruciale rol bij interprofessioneel samenwerken. Zij zien de cliënt immers het meest. Hoe beïnvloedt hun beroepsidentiteit de samenwerking met anderen? En wat is het verschil tussen interprofessioneel en multidisciplinair samenwerken? Deze vragen stonden centraal op dit symposium waar studenten en professionals elkaar ontmoetten.

European Nursing Congress

Van 4 tot 7 oktober 2022 vindt het European Nursing Congress (ENC) 2022 plaats: een groot online event, waarbij de toekomst van de verpleegkunde centraal staat. NHL Stenden en ZuidOostZorg zijn beide ‘premium partner’ van dit grootschalige online evenement met als centrale thema ‘Future proof nursing: nurses as key drivers of change’. Oftewel: hoe werken we aan toekomstbestendige zorg en welke rol speelt de verpleegkundige daarin als sleutelfiguur? Het mini-symposium draagt hieraan bij door onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden en zo anders te kijken naar lastige vraagstukken over interprofessioneel samenwerken.