Afbeelding
Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein

De gezondheidszorg verandert voortdurend. Nieuwe inzichten, onderzoeksresultaten en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de manier van werken in de zorg. De verpleegkundige beroepsgroep is daarom steeds in beweging. Tegelijkertijd staat goede zorg aan kwetsbare mensen altijd voorop. Zorgvragers zijn gebaat bij professionals die met hen meedenken op basis van deskundigheid, kennis en ervaring. Professionals die in het dagelijkse handelen leiderschap tonen en weten wie ze zijn en waarvoor ze staan. Die maken het verschil. Hoe dat leiderschap er in verschillende zorgsituaties uitziet, is niet altijd duidelijk. Ook is er in het domein verwarring over de verschillende beroepen en functies. Het lectoraat onderzoekt daarom wat verpleegkundig leiderschap betekent, hoe de beroepsgroep leiderschap kan ontwikkelen en hoe het professionele beeld versterkt kan worden in het voordeel van goede zorg.

Het verpleegkundig vakgebied is zoveel meer dan het beeld dat over het beroep bestaat.

Wie zijn wij?

Het lectoraat Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein wordt mede gefinancierd door het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL is onze directe partner in het werkveld. Daarnaast werken we samen met andere lectoraten, verschillende opleidingen en regionale zorgaanbieders in het Noorden van Nederland.

Teamleden

Publicaties

  • Publicatie 1. September 2020:
    Wetenschap in de verpleegkundige praktijk en de waarde van ervaringskennis; Explorare.
  • Publicatie 2 Februari 2020:
    Leadership in daily practice, nationaal en internationaal thema in het Nightingale jaar; TVZ met A.van den Pol
  • Publicatie 3: September 2019: Notes on Nursing 2.0. De noodzaak tot verpleegkundig leiderschap en professionele eigenheid in de verpleegkundige en verzorgenden beroepen; samenvatting inaugurele rede; Verpleegkunde 3, 35-38.
  • Inaugurele rede Notes on Nursing 2.0

Meer publicaties & projecten

In dit filmpje kun je zien hoe verpleegkundig leiderschap bij verpleegkundigen van verschillende opleidingsniveaus er in de dagelijkse praktijk uit kan zien:

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op:

Lector Margreet van der Cingel
06 283 142 46
margreet.van.der.cingel@nhlstenden.com

Secretariaat

Margriet Dijkstra
06 283 170 08
margriet.dijkstra@nhlstenden.com
lectoraatleiderschapenidentiteit@nhlstenden.com