Werken aan bestaanszekerheid in de sociale basis

Afbeelding
publicatie bestaanszekerheid

Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe voorkomen we problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid? Lector Jolanda Tuinstra van Sociale Kwaliteit schreef mee aan een publicatie die een handreiking biedt aan actoren in de sociale basis en stelt daarbij het perspectief van de inwoner centraal. Het onderzoek is een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool, Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein, Pharos, Platform31 en Radbouduniversiteit Nijmegen.

Bestaanszekerheid en sociale kwaliteit

Bestaansonzekerheid betekent dat mensen niet zelf of met anderen kunnen voorzien in bestaansvoorwaarden. Bestaansonzekerheid en armoede worden daarom wel in één adem genoemd. Aan de hand van verschillende ervaringsverhalen is in de publicatie aandacht gegeven aan het perspectief van de inwoner. Hoe werkt bestaansonzekerheid door in het dagelijkse leven van mensen? Wat of wie is daarbij van betekenis?

"Het is belangrijk om de mens achter problemen te blijven zien. Ga in gesprek en maak echt contact, dat moet de basis zijn van beleid en uitvoering,” lector Jolanda Tuinstra

Handvatten voor beleid en uitvoering

Ervaringsdeskundigen geven duidelijk aan: behandel ons als mens, niet als een case. Zij delen het gevoel dat je eerst diep in de ellende moet komen, voordat je geholpen wordt. Waarom kan dat niet eerder? Het is belangrijk om naar de persoon te blijven kijken – wat heeft hij of zij nodig? Wat de inwoner belangrijk vindt moet het uitgangspunt zijn van de professional. Menselijke waardigheid dient daarbij centraal te staan. Om duurzaam contact te kunnen bouwen met inwoners is het hanteren van de menselijke maat een onmisbaar uitgangspunt. Dat moet de basis zijn van beleid en uitvoering.

Lees hier het volledige artikel        Download hier de publicatie