Projecten en onderzoeksopdrachten

Hieronder vind je lopende onderzoeksprojecten, publicaties en rapporten van het lectoraat Cybersafety.

foto_order_verstoring.jpg

Online aangejaagde verstoring van de openbare orde

Gemeenten hebben steeds vaker te maken met oproepen via sociale media die uitmonden in openbare-ordeverstoringen. Denk bijvoorbeeld aan de avondklokrellen en aan online pedojagers. Noord Holland Samen Veilig (NHSV) gaat samen met de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool concrete ervaringen met het signaleren en interveniëren op online aangejaagde ordeverstoringen uit de regio (Noord-Holland) regio verzamelen. Deze dienen als basis voor een te ontwikkelen interventiekaart voor gemeenten.

Meer info
foto_toekomstscenarios.jpg

Gemeentelijke toekomstscenario’s voor digitale veiligheid

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met digitalisering en nemen een positie in op het gebied van digitale veiligheid. De meeste projecten die momenteel worden uitgevoerd zijn gericht op het ondersteunen van gemeenten door handelingsperspectief te bieden voor de huidige digitale problematiek. Vanuit de VNG is behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in mogelijke problemen rondom digitale veiligheid in de toekomst (scenario’s) zodat gemeenten zich daar nu al op kunnen voorbereiden. De onderzoeksgroep Cybersafety helpt daarbij.

Meer info
cybersafety smart cities

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Gemeenten gebruiken steeds vaker smart-city toepassingen, zoals drones om bosbranden op te sporen en sensoren in de weg die de verkeersdoorstroming verbeteren. Naast verschillende voordelen is (digitale) veiligheid van deze toepassingen een onderbelicht thema. De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en het lectoraat Cyber Security & Safety van de Haagse Hogeschool doen samen onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van smart city-toepassingen en zoeken naar oplossingen hoe deze aan te pakken.

Meer info
cybersafety online problemen jongeren

Pilot Inventarisatie online problemen jongeren (12-18 jaar)

Hoe maken we internet veiliger voor jongeren? Hoe mediawijs gedragen jongeren zich online? Met de uitbraak van het coronavirus is de afhankelijkheid van internet toegenomen. Dit geldt vooral voor jongeren: ze chatten, kijken filmpjes, gamen en volgen online onderwijs. Hieraan zijn risico’s verbonden, zoals online pesten, seksuele intimidatie of de confrontatie met misinformatie. Om de ernst en omvang van online risico’s voor jongeren in kaart te brengen en een preventiestrategie te ontwikkelen wordt een pilot uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam.

Meer info