Elles Kooij is projectcoördinator voor de lectoren van de Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn. In deze functie ondersteunt zij lectoren, kenniskringleden en externe partners bij de uitvoering van onderzoeksprojecten gesubsidieerd door subsidiënten als ZonMw, NWO, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Ministerie van VWS. De praktijkgerichte onderzoeksprojecten leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken.

Afbeelding
Elles Kooij

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Enkele projecten

FAITH Research
Een project gesubsidieerd door Regieorgaan SIA – Sprong Vitaliteit en Gezondheid. Tijdens dit project denken we mee over de toekomst van kwetsbare mensen: ouderen en mensen met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Werkplaats Sociaal Domein Friesland
Samen met gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio is een kennisagenda opgesteld. Gezamenlijk wordt gewerkt aan 1) het door ontwikkelen van een regionale kennisagenda, 2) het ontwikkelen van lerende praktijken in de vorm van 6 Ateliers Sociaal Domein en 3) opgedane kennis wordt actief gedeeld via regionale en landelijke netwerken.

Lectoraat