Afbeelding
Smart sustainable manufacturing

Smart Sustainable Manufacturing

De maakindustrie is niet alleen een belangrijke aanjager voor de (regionale) economie, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij het vinden van oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame economie, klimaatveranderingen en vergrijzing. Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing brengt in een praktijkgericht onderzoeksprogramma onderwijs, bedrijfsleven en overheden in het Noorden bijeen, om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de maakindustrie voor een duurzame toekomst. Ons motto hierbij is: “Doing more and better with less”. 

Onderzoeksthema’s

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing heeft 5 kernthema’s: Additive Manufacturing; Robotics & End-of-arm-tooling; Smart systems & Industrial Control; Model Based & Reliability Engineering en Passend ScholingsAaanbod. Elk thema kent verschillende onderzoeksprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van industriële robot applicaties voor zowel het kunststof en composiet lassen als het 3D-printen van grote objecten. 

Het lectoraat Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) “Verantwoorde consumptie en productie”.

Teamleden

 • Damy Többen (labbeheerder en onderzoeker)
 • Gerard van der Kolk (onderzoeker)
 • Harm-Jan Bouwers | NHL Stenden (teamleider)
 • Johannes van der Steen (onderzoeker) 
 • Joyce Rotman | NHL Stenden (projectondersteuner)
 • Karel van Assenbergh (onderzoeker)
 • Maarten Arnolli (onderzoeker)
 • Mandy Drent (projectcoördinator) 
 • Mark van de Staay (onderzoeker)
 • Nikki Bos (secretariaat) 
 • Werner Timans (onderzoeker)
 • Dr. Ing. Wilbert van den Eijnde (associate lector)

Contact

Heb je een vraag over een van onze projecten of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om samen te werken met studenten? Neem dan contact op!

NHL Stenden Hogeschool  
Academie Technology & Innovation
Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen

E-mail: onderzoeksgroep.cp.ssm@nhlstenden.com  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nhl-stenden-smart-sustainable-manufacturing

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...