smart-sustainable-manufacturing

Smart Sustainable Manufacturing

De maakindustrie is niet alleen een belangrijke aanjager voor de (regionale) economie, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij het vinden van oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame economie, klimaatveranderingen en vergrijzing. Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing brengt in een praktijkgericht onderzoeksprogramma onderwijs, bedrijfsleven en overheden in het Noorden bijeen, om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de maakindustrie voor een duurzame toekomst. Ons motto hierbij is: “Doing more and better with less”.

Onderzoeksthema’s

Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing heeft 5 kernthema’s: Additive Manufacturing; Robotics & End-of-arm-tooling; Smart systems & Industrial Control; Model Based & Reliability Engineering en Passend ScholingsAaanbod. Elk thema kent verschillende onderzoeksprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van industriële robot applicaties voor zowel het kunststof en composiet lassen als het 3D-printen van grote objecten.

De voordelen van Additive Manufacturing (3D-printen) zoals vormvrijheid en de CAD-CAM integratie, maakt dat de technologie al jaren wordt omarmt voor prototyping. Met de introductie van nieuwe sterkere printbare materialen en technieken komen nu ook industriële toepassingen binnen handbereik. Ons doel is om de stap naar industrieel 3D-printen van met name polymeren en composieten te verkleinen door toegepast onderzoek naar systemen en materialen.

Projecten

 • Binder3D (proeftuin)
 • 3D Printkompas (EFRO in aanvraag)
 • Big 3D-printen met circulai plastics (i.s.m. Lectoraat Circular Plastics)
 • 3D-printing of construction parts (minor-opdracht)

Robots zijn aan een opmars bezig! Automatisering is niet alleen wenselijk met betrekking tot productiviteitsverhoging, maar ook noodzakelijk gezien de vergrijzing en aanstaande uitstroom van vakmensen. In dit onderzoeksdomein staat niet de robot maar vooral zijn toepassing centraal, zoals het gebruik van robots voor pick&place toepassingen. De onderzoeksfocus ligt op de toepassing van robotsystemen voor Additive Manufacturing zoals polymeer lassen en 3D-printen.

Projecten

 • Smart Polymer Welding – ID3AS (Interreg)
 • Big Area Additive Manufacturing (contract research)
 • Smart Polymer Welding Test System - ID3AS (Interreg)
 • Friction Welding - Luxovius (EFRO)

In de transitie van grondstof naar product speelt het logistieke proces een belangrijke rol. De kosten kunnen tot wel 70% van de productkosten uitmaken, een kwart van het personeel is er bij betrokken, het kan tot wel de helft van het vloeroppervlak beslaan en neemt meer dan 80 % van de productietijd in beslag.

Genoemde kentallen hebben betrekking op de gehele maakindustrie en laten het belang zien om dit (intra)logistieke proces efficiënter te laten verlopen. Huidige ontwikkelingen in automatisering, robotisering en digitalisering in het Smart Manufacturing domein vormen belangrijke enablers om dit (intra)logistieke proces aan de hand van hardware en software slimmer en flexibeler in te richten.

Projecten

 • Smart X Factory Wearbles – ROSF (REP)
 • Digital Twin by Design - Luxovius
 • Smart Industrial Solutions for Smart Industry - SISS (RAAK-mkb in aanvraag)
 • Wearable Assemblage lijn met Nauwkeurige Unieke Taken - WALNUT (Subsidie regeling Slimme Demonstratiefabrieken demofabriek)

Voorspelbaarheid en het streven naar first-time-right design speelt een belangrijke rol in het domein van Model Based & Reliablity Engineering waarbij aan de hand van modellen en state-of-the-art software tooling inzicht wordt gekregen in de maakbaarheid, functionaliteit en de te verwachte levensduur van producten en systemen.

Projecten

 • Certificied Reliability Engineer (Scholing)
 • Industriële Statistiek (Scholing)
 • 3D-printing of construction parts (minor-opdracht)

Naast de toenemende vergrijzing en de ingrijpende technologische verandering onder invloed van digitalisering en robotica zal de druk op de arbeidsmarkt, vooral voor hoger geschoold personeel, in de toekomst alleen maar toenemen. Naar verwachting worden tussen de 35% en 60% van de huidige, vaak routinematige banen, in Nederland bedreigd door de toenemende automatisering. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om een voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking. Onze insteek is om vanuit vraaggericht praktijkonderzoek voor regionaal bedrijfsleven samen met professionals en studenten een voedingsbodem voor een passend onderwijsaanbod te creëren

Projecten

Contact

Heb je een vraag over een van onze projecten of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om samen te werken met studenten? Neem dan contact op!

NHL Stenden Hogeschool
Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen

Telefoonnummer: 06-208824560
E-mailadres: wilbert.van.den.eijnde@nhlstenden.com

 • Johannes Bruinsma
 • Karel Assenberg
 • Mark van de Staay
 • Ron Linde
 • Sietze Vlietstra