nhl-stenden-default-header

“Onze studenten zijn in trek omdat ze meteen aan de slag kunnen”

NHL Stenden volgt de landelijke daling werkloosheidscijfers afgestudeerde hbo'ers

96% van de hbo-studenten van NHL Stenden Hogeschool vindt na het afstuderen een baan. Voor het vierde jaar op rij ziet de hogeschool het werkloosheidscijfer onder haar alumni afnemen. De daling sluit aan bij de landelijke trend. "We doen het goed”, aldus Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur. “Maar we blijven investeren in de kwaliteit van onze afgestudeerden en de verbinding met het werkveld.”

Donderdag maakte de Vereniging Hogescholen bekend dat de landelijke daling onder het aantal werkloze hbo'ers voor het vierde jaar op rij verder is gedaald. Afgestudeerden vinden niet alleen eerder werk, maar ook een baan op niveau. De landelijke daling in werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is ook duidelijk waarneembaar bij studenten van NHL Stenden Hogeschool. Het werkloosheidspercentage van alumni van NHL Stenden is met 4 procent iets boven het landelijk gemiddelde van 2017.

Direct aan de slag

Opvallend in de cijfers is dat alumni van de voormalige NHL uitstekend scoren in het vinden van een baan binnen 3 maanden. Maar liefst 88% heeft binnen 3 maanden een baan, waarvan 53% uiteindelijk een vaste aanstelling verdient. Landelijk is dat 87 procent, waarvan 50 procent een vast contract krijgt. Alumni van voormalig Stenden scoren met 85% banen binnen 3 maand en 47% vaste aanstellingen. Daarnaast valt op dat met name afgestudeerden in de zorg- en onderwijssector uitstekende baankansen hebben. Bij de opleiding Verpleegkunde konden alle studenten met een diploma op zak gelijk aan het werk. Alumni in de onderwijssector konden vrijwel allemaal gelijk aan de slag.

Sterkere verbinding tussen onderwijs en werkveld

Voorzitter Erica Schaper is tevreden over de cijfers, maar ziet daarnaast nog volop kansen om het percentage verder te laten zakken. “Onze studenten zijn in trek omdat ze direct aan de slag kunnen. Vooral de verbinding van ons onderwijs met het werkveld is een succesfactor om onze alumni een goede start op de arbeidsmarkt te geven. Wanneer je als student al tijdens je opleiding volop praktijkervaring opdoet, vergroot je de kans dat je met een diploma op zak direct aan de slag kunt. We investeren daarom de komende jaren in ons onderwijsoncept Design Based Education. Waar studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk multidisciplinair werken aan real-life vraagstukken. Zo zetten we in op jonge professionals die naast hun vakkennis beschikken over vaardigheden waar het werkveld om vraagt en verder kijken dan de grenzen van hun eigen vakgebied. Dit sluit aan bij hoe studenten later in hun toekomstige werkveld aan de slag gaan én creëert nog meer verbinding tussen onderwijs en werkveld. Een win-winsituatie voor beide partijen.”