Afbeelding
Anders Werken in de Zorg - Fryslân
Afbeelding
Anders Werken in de Zorg - Fryslân

Anders Werken in de Zorg

Projectleider
Job van 't Veer en Paulien van der Meulen (Zorggroep Noorderbreedte)
Looptijd
2020 t/m 2026
Domeinen
Zorg en Welzijn

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen neemt toe terwijl de beschikbaarheid van kundig personeel onder druk staat. Om met hetzelfde aantal zorgverleners goede zorg te kunnen blijven bieden is slimme zorgtechnologie van belang.  
 
Kansrijke nieuwe technologieën maken de zorg efficiënter en minder belastend voor zorgmedewerkers. Doel van Anders Werken in de Zorg is dat samenwerkende Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT) in een regio kansrijke innovaties uittesten om ze daarna op grotere schaal in te voeren.

Aanleiding

Anders Werken in de Zorg is een landelijk project. In Noord-Nederland is het project in 2020 van start gegaan met een breed palet aan deelnemende zorgorganisaties, het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn en Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg. Het doel is om enkele goed werkende zorgtechnologieën te implementeren die helpen om de kwaliteit van zorg vast te houden, waarbij tevens het streven is dat het leidt tot minder werkdruk bij het zorgpersoneel. 

 

In Noord-Nederland maakt het gevormde leernetwerk van innovatieregisseurs en de implementatie van hulpmiddelen inmiddels deel uit van het onderzoeksproject FAITH Research dat nog tot 2026 doorloopt.

Welk probleem lost het project op?

Meer zorgvragers, minder medewerkers, een probleem dat om slimme technologische oplossingen vraagt. De zorg moet efficiënter, beter en minder belastend voor zorgmedewerkers ingericht worden. Het doel van Anders Werken in de Zorg is om met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden en ouderen zelfredzamer te maken, waar kan door inzet en implementatie van innovaties en technologieën.  

 

Niet alleen voor de zorgmedewerkers levert dit wat op, ook de cliënt profiteert van toegevoegde waarde.

Wie is het projectteam?

Bijna elk semester doen studenten hun afstudeeronderzoek binnen dit project. Deze studenten werken samen met bovenstaande mensen, maar ook met de projectleiders/kartrekkers/onderzoekers van zorginstellingen. In afstemming met Job en Chiem (en de zorginstelling) stellen studenten onderzoeksvragen op en overleggen over geschikte methoden. De studenten werken ook samen met de projectleiders/kartrekkers/onderzoekers van zorginstellingen. Ook doen studenten werkzaamheden op locatie, variërend van nachtdienstobservaties tot het afnemen van interviews. 

Hoe pakt het projectteam het aan?

De innovatieregisseurs uit de verschillende deelnemende organisaties wisselen ervaringen van zorgverleners en cliënten uit met de uitgeteste innovatieve, technologische hulpmiddelen. 

 

Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn levert creatieve ondersteunende methodes voor een effectieve inzet. De gerealiseerde zorgtechnologieën helpen de kwaliteit van zorg vast te houden of zelfs te vergroten, terwijl ze mogelijk ook bijdragen aan het verminderen van de werkdruk. 
 

Het gevormde leernetwerk (mede gefaciliteerd vanuit FAITH Research) draagt er toe bij dat er draagvlak op de werkvloer is voor de zinvolle inzet van (technologische) hulpmiddelen. 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

 • Wolk: een geavanceerde heupairbag die heupfracturen voorkomt 

 • Slim incontinentiemateriaal zorgt dat de zorgmedewerker kan zien wanneer het materiaal verzadigd is, dit voorkomt onnodig verwisselen. 

 • Pharma-See: deze medicatiebril maakt gebruik van augmented reality en projecteert aanvullende informatie die de zorgmedewerker door het medicatieproces loodst 

 • Expertise zonder afstand: ontwikkeling van een geavanceerde bril die zorg op afstand mogelijk maakt 

 • Informatieplatform voor zorghulpmiddelen: augmented reality platform voor zorgmedewerkers met alle informatie over hulpmiddelen

 • VR-trainingen: trainen van zorgprofessionals met VR

 • Smart Floor: periodiek automatisch meten van bewegingsgedrag van ouderen. Met behulp van een loopsensor ism een slimme vloer worden valrisico’s in kaart gebracht

 • MoMo BedSense: sensorplaat onder matras van bewoners die registreert of een bewoner rustig ligt of onrustig en wellicht dringend hulp nodig heeft

 • Zorgtoilet: geeft een stukje autonomie en zelfredzaamheid terug aan patiënten die zichzelf na de toiletgang niet meer kunnen reinigen 

 • Spraakgestuurd rapporteren: ter ontlasting van de medewerkers  

 • Digicoach: zorgprofessional die geschoold is in de taak zijn/haar collega’s te ondersteunen mbt digitale vaardigheden

 • Track & Trace: om inzicht te krijgen in de alarmeringen van cliënten  

 • Medido: hulpmiddel bij aanreiken medicatie zonder tussenkomst zorgmedewerker 

Projectpartners

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...