Afbeelding
eHealth Junior
Afbeelding
eHealth Junior

eHealth Junior

Projectleider
Bard Wartena
Looptijd
2021 t/m 2029
Domeinen
Zorg en Welzijn

Hoe kunnen we de levenskwaliteit van chronisch zieke kinderen verbeteren door middel van technologie? Het project eHealth Junior richt zich op de ontwikkeling van "Applied Games" die deze kinderen spelenderwijs helpen hun emoties en vermoeidheid beter te begrijpen en te beheren. Deze innovatieve apps ondersteunen zowel de kinderen als zorgprofessionals, waardoor een effectievere en empathische zorg mogelijk wordt.

Wat is de aanleiding voor het project?

Chronisch zieke kinderen en jongeren willen – net als iedereen – het liefst gewoon mee kunnen doen met de rest, of het nou gaat om buitenspelen, met vrienden afspreken of gamen. Er bestaan verschillende "Applied Games" die hieraan kunnen bijdragen. Dit zijn leuke apps die speciaal zijn ontwikkeld voor en met kinderen en jongeren. Met deze apps kunnen chronisch zieke kinderen en jongeren, spelenderwijs, meer inzicht krijgen in hun emoties en vermoeidheid, zodat ze hier zelf aan kunnen werken. Bovendien helpen deze apps zorgprofessionals om jongeren beter te begrijpen en steunen tijdens hun ontwikkeling. 

Om te komen tot deze applied games, wordt er een ingewikkeld multistakeholder ontwerptraject rond dit wicked problem doorlopen. Omdat elk ontwerptraject in de gezondheidszorg dit proces doorloopt, wordt er gekeken hoe deze trajecten efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht. Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende stakeholders en het ontwikkelen van templates die toekomstige ontwerpprocessen kunnen ondersteunen en verbeteren.

Wie is het projectteam?

  • Bard Wartena
  • Joanneke Weerdmeester

Voor dit werkpakket worden inzichten verzameld bij professionals en patiënten van onder andere Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC), Tilburg Universiteit, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU), Fontys Hogeschool en Universiteit Utrecht. 

Daarnaast werken we in co-creatie met docenten en studenten van opleidingen als HBO-V, Health Innovation, Serious Gaming, en Design Driven Innovation van NHL Stenden Hogeschool en studenten Game Design van de HKU.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Senior onderzoeker Bard Wartena en Joanneke Weerdmeester (HKU/Monobanda) vertalen de inzichten uit het ontwerponderzoek naar het onderwijs via een MOOC (Massive Open Online Course). Deze cursus deelt en implementeert ontwerpoverwegingen van verschillende stakeholders, waardoor toekomstige professionals beter voorbereid zijn op onderzoekstrajecten met jongeren met een chronische ziekte. De waarde van Design Rationale wordt onderzocht voor besluitvorming in multistakeholderprojecten en vertaald naar templates voor toekomstige projecten. Kennis uit de MOOC wordt getest en verder ontwikkeld met studenten via Hackathons en Design Cases, waardoor de onderwijsmaterialen continu worden verbeterd en afgestemd op de behoeften van ontwerpprofessionals.

Afbeelding
eHealth Junior, werkwijze

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Het project heeft voorlopige resultaten geboekt in de vorm van prototypes van Applied Games die door zowel kinderen als zorgprofessionals positief zijn ontvangen. De MOOC is in ontwikkeling en wordt binnenkort gelanceerd om kennis en best practices te delen. Bovendien zijn er nieuwe templates ontwikkeld voor multistakeholderprojecten, wat de besluitvorming en het ontwerptraject aanzienlijk heeft verbeterd. De Hackathons en Design Cases met studenten hebben geleid tot waardevolle feedback en iteratieve verbeteringen van de games en onderwijsmaterialen.

Projectpartners

Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC), Tilburg Universiteit, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU), Fontys Hogeschool, Tranzo, Tilburg Universiteit, GGZ Eindhoven, Universiteit Utrecht, NHL Stenden, Technische Universiteit Delft, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Erasmus MC-EUR, Amsterdam UMC, Erasmus MC-SKZ, EUR, ESHPM, Universiteit Twente, Trimbos Instituut, Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, Sophia Stichting (SKZ), Ronald McDonald Kinderfonds, Nationale Jeugdraad (NJR), KJP, Games for Health Europe, Ellis in Wonderland, Augeo Stichting, Philips VitalHealth, IJsfontein, Ivido, Jantje Beton, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Breburg Centrum voor Jeugd GGZ, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGZE), Leids UMC & Erasmus MC, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), UMC Utrecht-WKZ, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Universiteit Utrecht, Dynamics of Youth, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum, VSOP, Radboud UMC, Karakter, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Amsterdam UMC, Reuma Nederland, VU Amsterdam, Menzis, CZ, Zorgverzekeraars Nederland, Zilveren Kruis, Waag Amsterdam.

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...