Afbeelding
Health Noord
Afbeelding
Health Noord

Health Noord

Projectleider
Lise Beumeler & Carien Kleibeuker
Looptijd
2023 t/m 2027
Domeinen
Zorg en Welzijn

Hoe gaat de zorg in het Noorden er in de toekomst uitzien? Health Noord staat voor het beschikbaar en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg voor de burgers van Noord-Nederland en het versterken van de innovatiekracht van de regio. Health Noord draagt bij aan de transitie van zorg naar (positieve) gezondheid door technologie- en zorgbedrijven te ondersteunen bij succesvolle sociale- en technologische innovaties. Dit doen zij door het ecosysteem van zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en burgers in de Noordelijke regio te versterken en waar nodig uit te breiden. 

Wat is de aanleiding voor het project?

De (landelijke) gezondheidsvraagstukken nemen toe in complexiteit, de zorgkosten lopen op, er is sprake van enorme vergrijzing en het aantal arbeidskrachten in de zorg neemt af door vergrijzing en ontgroening. De werkdruk in de zorg en welzijnsector is hoog en er is een groeiend verzuim onder werknemers. Bovenstaande speelt zich in de regio Noord-Nederland vaak in verergerde mate af.  

 

In de huidige vorm is het zorgstelsel niet (financieel) houdbaar, wat vraagt om andere benaderingen van gezondheid, namelijk het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Hiervoor is de inzet van technologie nodig, bijvoorbeeld door monitoring op afstand, digitale communicatie, het beter benutten van data, en de inzet van innovatieve technologie zoals Virtual Reality, sensortechnologie en beeldzorg. Inzet van technologie in de zorg heeft de potentie een belangrijke bijdrage te leveren aan oplossingen voor bovenstaande uitdagingen door het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. 

Wie is het projectteam?

In het ecosysteem Health Noord bundelen negen Publiek Private Samenwerkingen (PPS’en) in de regio de krachten: Anders Werken in de Zorg Friesland, Centre of Expertise Healthy Ageing, Centre of Expertise Ondernemen, Digital Society Hub, Health Hub Roden, TZA Drenthe en TZA Groningen, Modern Health en de Vitaliteitscampus van het Alfa-College.  

 

Het vierjarige programma kent een totale projectomvang van 21 miljoen euro en er wordt met ruim 100 partijen samengewerkt. Na vier jaar volgt een evaluatie met de mogelijkheid voor nog twee jaren financiering.  

 

NHL Stenden draagt bij aan de actielijnen innovatie in de beroepspraktijk, talentontwikkeling en leven lang ontwikkelen. Daarnaast leveren we expertise binnen de twee learning communities implementatie en adoptie van technologie en innovatie van leren. 

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Het ecosysteem Health Noord zet in op het verbeteren van technologische- en sociale innovatie in onder andere de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)-zorgketen. Bestaande publiek private samenwerkingen vormen de basis voor de activiteiten, waarbij we de krachten bundelen en de netwerken uitbreiden. Dit doen we op vijf actielijnen. 

De actielijnen: 

  • Versterken van ketens en ecosystemen 
  • Innovatie van de beroepspraktijk 
  • Talentontwikkeling 
  • Leven lang ontwikkelen 
  • Contextrijke infrastructuur 

Daarnaast zijn er vijf learning communities opgericht waarin we in fieldlab projecten samenwerken aan innovatieve oplossingen. Binnen deze fieldlabs gaan studenten, docenten, onderzoekers, mkb en zorginstellingen samenwerken aan vernieuwingen in de zorgpraktijk. Deze samenwerking en ontwikkeling van innovatieve toepassingen draagt bij aan de talentontwikkeling van studenten en aan leven lang ontwikkelen van docenten, zorgprofessionals en tech professionals. 

De learning communities: 

  1. Point of Care Technologie 
  2. Datagedreven zorg
  3. Preventie en Vitaliteit
  4. Implementatie en adoptie van technologie
  5. Innovatie van leren

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Informatie over de voorlopige resultaten volgt.

Projectpartners

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...