Afbeelding
Innoveren doe je samen
Afbeelding
Innoveren doe je samen

Innoveren doe je samen

Projectleider
Bard Wartena
Looptijd
2021 t/m 2023
Domeinen
Zorg en Welzijn

Hoe geef je ontwerptrajecten vorm als je samenwerkt met mensen met een visuele beperking? Het project "Innoveren doe je samen" richt zich op dit vraagstuk, vanuit het ontwikkelen van inclusieve co-creatieve ontwerpmethoden voor mensen met een visuele beperking. Door projectleiders te voorzien van ontwerp-principes, richtlijnen en methoden, helpt het project om inclusieve omgevingen te creëren en de dienstverlening te verbeteren. Dit is cruciaal voor het bevorderen van gelijkwaardige deelname en het ontwikkelen van oplossingen die echt aansluiten bij de behoeften van mensen met visuele beperkingen.

Wat is de aanleiding voor het project?

Binnen de organisatie Koninklijke Visio, die zich inzet voor mensen met een visuele beperking, is er een groeiende behoefte aan het verbeteren van de dienstverlening en het bevorderen van inclusiviteit. Traditionele ontwerpmethoden schieten vaak tekort in het effectief betrekken van mensen met een visuele beperking. Dit project ontstond uit de noodzaak om co-creatieve ontwerpmethoden te ontwikkelen die rekening houden met de specifieke behoeften van deze doelgroep. Door ervaringsdeskundigen, onderzoekers en ontwerpers samen te brengen, streeft het project ernaar om inclusieve ontwerpoplossingen te vinden en te implementeren. Hierdoor kunnen projectleiders binnen Visio beter inspelen op de unieke uitdagingen en mogelijkheden die mensen met een visuele beperking dagelijks ervaren.

Wie is het projectteam?

Het projectteam van "Innoveren doe je samen" bestaat uit een diverse groep professionals, ervaringsdeskundigen en cliënten van Visio. Deze groep omvat projectleiders en onderzoekers met uitgebreide ervaring in het werken met mensen met een visuele beperking. Daarnaast zijn experts van Bartiméus en NHL Stenden Hogeschool betrokken, die hun kennis en onderzoeksmethoden inbrengen.

Een belangrijke component van het project is de samenwerking met mensen met een visuele beperking, die zorgen voor de inhoud en directe input vanuit hun ervaringen. Studenten van de master Health Innovation en HBO-V nemen ook actief deel aan de ontwerpdagen, waar zij frisse perspectieven en innovatieve ideeën inbrengen. Door deze multidisciplinaire samenwerking wordt een breed scala aan inzichten en expertise samengebracht, wat bijdraagt aan het ontwikkelen van inclusieve en effectieve richtlijnen om te komen tot ontwerp-principes en richtlijnen rondom ontwerpgerichte methodes.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Het projectteam hanteert een gestructureerde en participatieve aanpak door middel van vier ontwerpdagen, elk gericht op een specifiek thema. Deze thema's variëren van de toegankelijkheid van koffieautomaten tot autonomie-ondersteuning door robots. Tijdens deze ontwerpdagen werken mensen met een visuele beperking als gelijkwaardige partners samen met ontwerpers en onderzoekers. Het team maakt gebruik van co-creatieve methoden zoals de SCAMPER-methode, desktop walkthroughs en speculatieve future workshops.

In plaats van zich te richten op het ontwikkelen van prototypes, volgt het team een 'research through design'-aanpak, waarbij de focus ligt op het proces en hoe ontwerpmethoden moeten worden aangepast aan de behoeften van de participanten. Het team zorgt ervoor dat alle werkvormen en materialen toegankelijk zijn voor mensen met visuele beperkingen. Door voortdurende reflectie en analyse van de verkregen inzichten worden de ontwikkelde ontwerpprincipes en voorwaarden gedocumenteerd en gedeeld met andere professionals en organisaties. Deze aanpak garandeert dat de ontwikkelde werkwijze en oplossingen daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

De ontwerpdagen van het project "Innoveren doe je samen" hebben geleid tot waardevolle inzichten en ontwerpprincipes voor inclusieve co-creatie met mensen met een visuele beperking. Enkele van de belangrijkste resultaten zijn:

  1. Ontwerpprincipes: Er zijn duidelijke richtlijnen en voorwaarden ontwikkeld die nodig zijn voor succesvolle co-creatieve ontwerpprocessen, zoals het testen van tools met ervaringsdeskundigen en het creëren van informatie-rustpunten.
  2. Inclusieve Ontwerp-methodes: De ontwikkelde methoden en werkvormen zijn geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat ze toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een visuele beperking.
  3. Samenwerking en Empowerment: De actieve betrokkenheid van mensen met een visuele beperking in het ontwerpproces heeft geleid tot een groter gevoel van eigenaarschap en empowerment bij de deelnemers.
  4. Audioposter en Placemat: Een audioposter en placemat zijn ontwikkeld om de werkwijze, ontwerpprincipes en richtlijnen te delen en toe te passen door professionals. Deze hulpmiddelen zorgen voor een bredere verspreiding en implementatie van de opgedane kennis.

Deze voorlopige resultaten bieden een stevige basis voor verdere implementatie en ontwikkeling van inclusieve ontwerpmethoden binnen Visio en andere organisaties.

Afbeelding
Innoveren doe je samen - voorbeelden

Projectpartners

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...