Afbeelding
Koplopers project
Afbeelding
Koplopers project

Koploper onderzoek - Leefstijlmonitoring en waardebepaling in de zorg met technologische hulpmiddelen

Projectleider
Job van 't Veer
Looptijd
maart 2024 t/m maart 2026
Domeinen
Zorg en Welzijn

Het aantal ouderen neemt toe. Dit terwijl de beschikbaarheid van kundig personeel onder druk staat. Om met hetzelfde aantal zorgverleners goede zorg te kunnen blijven bieden is slimme zorgtechnologie van belang.  
 

Binnen dit project vinden er onderzoeken plaats naar verscheidene (technologische) hulpmiddelen. Voorbeelden zijn de optische sensor, de meekijkbril en de Momo BedSense in de thuiszorg. Het doel van de onderzoeken is om deze hulpmiddelen uit te testen en te achterhalen wat werkt en wat niet werkt, maar voornamelijk of het hulpmiddel leidt tot minder werkdruk. Wanneer er geconcludeerd is dat de hulpmiddelen de werkdruk daadwerkelijk verminderen, kunnen ze op grotere schaal worden ingevoerd. 

Wat is de aanleiding voor het project?

KOPlopers is een regionaal project. Het is begin 2024 van start gegaan met drie zorgorganisaties, te weten Patyna, Hof en Hiem en ZuidOostZorg. Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn (DIZW) is betrokken, alsook Faith Research. 

Het doel is om bestaande technologieën stapsgewijs in te voeren binnen de organisaties, die helpen om de zorgkwaliteit hoog te houden en tegelijkertijd de werkdruk te verminderen. 

Wie is het projectteam?

Binnen de organisaties worden de ervaringen met de zorgtechnologieen uitgewisseld en waar nodig worden er aanpassingen gedaan. 

Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn levert creatieve ondersteunende methodes voor een effectieve inzet. De gerealiseerde zorgtechnologieën zorgen ervoor dat de kwaliteit van zorg vastgehouden wordt of zelfs vergroot, terwijl ze mogelijk ook bijdragen aan het verminderen van de werkdruk.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Gezien het project net van start is zijn er nu nog geen resultaten te melden. Wanneer de eerste resultaten er zijn, zullen deze hier gedeeld worden. 

Projectpartners

Deelnemende organisaties Friesland

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...