Afbeelding
SEANERGETIC
Afbeelding
SEANERGETIC

SEANERGETIC

Projectleider
Carmen Kooij
Looptijd
mei 2023 - mei 2027
Domeinen
Maritiem

De maritieme sector staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Onderdeel daarvan is onderzoek naar alternatieve energiebronnen voor de scheepsvoortstuwing. Voor specifieke toepassingen zouden batterijen of brandstofcellen daar een goede oplossing voor kunnen zijn. Hoe deze optimaal, veilig en duurzaam kunnen worden ingezet is echter nog niet volledig bekend. In dit project, waar veel bedrijven en instellingen aan meewerken, gaan daar antwoorden voor ontwikkeld worden, waarbij de inzet van big data en machine learning een stimulans zal zijn.

De hoofdonderzoeksvraag luidt:

Hoe kunnen we scheepselectrische voortstuwing duurzaam levensvatbaar maken (economisch, sociaal, milieu) voor een breed scala van maritieme toepassingen door gebruik te maken van ruwe operationele gegevens en geavanceerde modelleer- en besturingsmethoden.

 

Wat is de aanleiding voor het project?

De hoognodige verduurzaming van de scheepvaart gaat grote gevolgen hebben voor het onderwijs. Als MIWB zijn wij verantwoordelijk voor het werkpakket dat zich focust op de opleiding van maritieme professionals van allerhande slag. Dit geeft ons de gelegenheid om technische en educatieve innovaties te combineren. 

Daarbij wordt onderzocht op welke wijze de in dit project opgedane kennis over brandstofcellen en batterijen verspreid kan worden over professionals, via formele scholing en via bedrijfsopleidingen. Voor alle soorten van onderwijs en gebruikmakend van moderne middelen zoals living lab, simulator, VR en digital twin.

Welk probleem lost het project op?

De uitdaging voor het onderwijs is dat de studenten van nu na hun afstuderen zullen moeten werken met technieken die nu nog onbekend zijn.

Wie is het projectteam?

Bij het opzetten van het living lab en het ontwikkelen van lesprogramma's zijn docenten van de relevante vakken betrokken. In een later stadium worden studenten van alle betrokken opleidingen ingezet om ervoor te zorgen dat de lessen aansluiten bij hun belevingswereld en hun toekomstige vakgebied.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Om het gewenste effect te bereiken, zal dit WP de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

  1. Wat is de huidige stand van zaken van maritieme opleidingen en trainingen voor dragers van elektrische energie?
  2. Wat zijn de behoeften van elk van de eerder geïdentificeerde groepen belanghebbenden met betrekking tot training of opleiding?
  3. Hoe kunnen bestaande moderne trainingsmethoden zoals fysieke, numerieke en/of visuele simulatoren worden gebruikt om de leerervaring van de deelnemers te verbeteren?
  4. Hoe kan de in het project verkregen kennis worden geïntegreerd in het onderwijs- en trainingsmateriaal?
  5. Hoe stimuleren we het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de kennis en het materiaal ontwikkeld in dit WP na de afronding van dit project?

Zoals gevisualiseerd in onderstaande afbeelding:

Afbeelding
Seanergetic_vb_NL_HIres

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Nog onbekend, project is nog in de opstartfase

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...