Afbeelding
Sexy & Safe
Afbeelding
Sexy & Safe

Sexy & Safe-toolkit voor in het onderwijs

Projectleider
Job van 't Veer
Looptijd
januari 2021 t/m januari 2025
Domeinen
Zorg en Welzijn

Online seksuele weerbaarheid is enorm belangrijk voor kinderen en jongeren van nu. Maar hoe maak je dit bespreekbaar als docent? Sexy&Safe - een nieuwe, digitale toolkit met (les)materialen, tools en tips – biedt uitkomst.  

Wat is de aanleiding van het project?

Het Project Sexy & Safe is gericht op de veilige (online) seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het project richt zich nadrukkelijk op Friese scholen. In nauwe samenwerking met leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs is in 2022 een digitale toolkit ontwikkeld. Deze toolkit - met (les)materialen, tools en tips – helpt docenten om zaken als (shame)sexting en grooming beter bespreekbaar te maken op school. 

Welk probleem lost het op?

Voor jongeren horen online flirten en sexting tegenwoordig bij een normale seksuele ontwikkeling. Kinderen zijn op jonge leeftijd veelvuldig online. Van alle zeven- tot twaalfjarigen heeft 76 procent de beschikking over een smartphone. Volgens expertisecentrum Fier heeft 13 procent van de elf- en twaalfjarigen al blootfilmpjes of foto’s gezien, 4 procent van hen is gevraagd pikante beelden te maken en 2 procent heeft dat daadwerkelijk gedaan. Bij twaalf- tot achttienjarigen heeft 20 procent weleens een pikante foto of video gestuurd (sexting). Maar liefst 86 procent geeft aan seksueel getinte communicatie via internet ‘gewoon leuk’ te vinden, aldus Fier.

Wie is het projectteam?

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn heeft een toolkit samengesteld voor het onderwijs over veilige online seksuele ontwikkeling en weerbaarheid. Hierin worden handvatten, tips en lesmateriaal aangereikt om het gesprek aan te gaan in de klas. Het project Sexy & Safe richt zich op leerkrachten van het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Een docentenpanel van tien leerkrachten testte het bestaande lesmateriaal uit. De toolkit biedt ook hulp en advies bij calamiteiten en helpt scholen om het onderwerp in duurzaam beleid te verankeren. De ‘gereedschapskist’ voor het onderwijs maakt deel uit van de provinciale campagne Sexy & Safe van Sociaal Domein Friesland. 

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

In opdracht van Sociaal Domein Fryslân ontwikkelde het Lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn een digitale toolkit met (les)materialen, tools en tips om zaken als (shame)sexting en grooming beter bespreekbaar te maken op school. De toolkit wordt nog verder doorontwikkeld door het lectoraat in samenwerking met de opleidingen Pedagogiek en de pabo van NHL Stenden hogeschool. 

 

De tips en praktische handwijzingen in de toolkit blijken voor veel onderwijsinstellingen, maar ook voor ouders, een eyeopener. Voor veel volwassenen is online flirten en sexting onbekend terrein. Dat maakt het lastig om voorlichting te geven, die dan ook doorgaans op scholen of thuis ontbreekt. Behalve de toolkit is er ook een app gelanceerd waarin kinderen tegen hun ouders kunnen battelen over het gebruik van sociale media en spelenderwijs voorgelicht worden over de minder leuke kanten van online zijn.  

Projectpartners

Voor meer informatie zie https://www.sexyensafe.nl/ 

 

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...