Boekpresentatie Sociaal werk in de digitale samenleving

woensdag 03 april 2019, 15:00 uur t/m 17:00 uur | Leeuwarden

De samenleving wordt steeds digitaler. In toenemende mate maken we gebruik van sociale media en digitale middelen, zoals apps en games. Ook organisaties en overheid bevinden zich steeds meer online. Niet iedereen kan hier goed in meekomen. Het invullen van digitale formulieren, het maken van een afspraak via een website of internetbankieren is voor sommige mensen nog steeds erg moeilijk. Daarnaast zien we steeds vaker problemen ontstaan door online gedrag van mensen: het aantal gameverslaafden neemt toe, er is agressie via sociale media en er is cybercriminaliteit.

Kortom, er ontstaan nieuwe sociale problemen waar de sociaal werker vanuit zijn deskundigheid op in moet kunnen spelen. Digitale middelen bieden ook kansen voor het sociaal werk. Hoe kan de sociaal werker de cliënt hierin versterken, ondersteunen en begeleiden? Hoe zet je digitale middelen op een verantwoorde manier in? En op welke manier draagt de sociaal werker bij aan een inclusieve digitale samenleving?

Seniordocent en onderwijsontwikkelaar Marcha Hartman-Van der Laan van NHL Stenden hogeschool verdiepte zich in dit onderwerp en schreef het boek ‘Sociaal werk in de digitale samenleving’. Tijdens deze middag reikt ze het eerste exemplaar uit aan Alie Schokker, academiedirecteur Social Studies. Daarnaast belichten verschillende sprekers vanuit diverse invalshoeken het thema.

Programma

15:00 uur:

Inloop (locatie NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, De Molen)

15:30 uur:

Opening door academiedirecteur Alie Schokker

15.30 uur:

Job van het Veer, lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal, NHL Stenden hogeschool
Hoe digitaal is de (Friese) sociaal werker?

Hoe denkt de sociaal werker daar zelf over? Welk belang en meerwaarde zien zij? En Hoe digi-vaardig achten zij zichzelf eigenlijk? Aan de orde komen de belangrijkste inzichten uit een Frieslandbreed onderzoek onder sociale teams.

16.00 uur:

Christa Nieuwboer, lector Jeugd, gezin en samenleving Avans Hogeschool
Christa gaat in op de verantwoordelijkheid van professionals om samen met cliënten te gaan ontdekken wat de functies zijn van Virtual Reality, online hulpverlening en gamification in het sociaal werk.

16.30 uur:

Marcha Hartman – van der Laan, boekpresentatie en uitreiking

17.00 uur:

Afronding en borrel

Aanmelden kan via onderstaande button!

Aanmelden