Slotsymposium Project SOVATASS: ontwikkeling van een digitale SoVa-toolbox voor kinderen met autisme

donderdag 20 juni 2019, 13:30 uur t/m 17:30 uur | Hogeschool Windesheim, Campus 2 - Gebouw G, lokaal G220

Om kinderen met autisme (8-12 jaar) op een leuke en effectieve manier hun sociale vaardigheden te laten oefenen is de afgelopen twee jaar in project SOVATASS gewerkt aan een digitale toolkit met verschillende werkvormen (zoals games). Hier deed een breed netwerk van instellingen aan mee vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie (o.a. Accare als initiatiefnemer), het speciaal en regulier basisonderwijs, het kenniscentrum kind- en jeugdpsychiatrie, de NVA, 8D Games en drie hogescholen: NHL Stenden, Windsheim en de Hanzehogeschool.

Om te laten zien wat we de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld en onderzocht, nodigen we je van harte uit voor het slotsymposium op 20 juni in Zwolle!

Het project heeft drie werkvormen opgeleverd, die nadrukkelijk samen met de kinderen zelf en professionals zijn ontwikkeld. Samen vormen ze een complementair geheel die elk op een andere wijze (het leren van) sociale interactie stimuleren.

Meer informatie vindt u op sovatass.nl

Samen met professionals is tegelijkertijd nagedacht over hoe deze werkvormen een logisch onderdeel kunnen worden van hun training- of begeleidingtraject. Bijvoorbeeld in een trainingsprogramma, in individuele coaching of als werkvorm in de onderwijscontext.

Voor wie?

Ben jij kinderpsycholoog, -coach of -psychiater? Ben jij op een andere manier betrokken bij de begeleiding van kinderen met autisme in deze leeftijd? Bijvoorbeeld als leerkracht, intern begeleider of in de jeugdzorg?
Als je meer wilt weten over deze digitale werkvormen, ze zelf wilt uitproberen en leren hoe je ze kunt inzetten in jouw eigen praktijk: kom dan naar dit slotsymposium!

Wat is er te doen?

Je bent welkom vanaf 13.30 uur (inloop). Het programma begint om 14.00 uur met twee korte plenaire presentaties. Vervolgens besteden we het grootste deel van de tijd aan drie workshop-rondes voor het demonstreren, uitproberen en bespreken van de werkvormen.
Rond 17.30 uur sluiten we af met een borrel.

Ik kom hier naartoe!

Waar is het? 

Locatie:  Hogeschool Windesheim
Adres:    Campus 2, 8017 CA Zwolle
               Gebouw G, lokaal G220