Afbeelding
cur-docent-rekenen-in-vo-en-mbo
Afbeelding
cur-docent-rekenen-in-vo-en-mbo
Cursus

Docent Rekenen in vo en mbo

Start in
februari
Locatie
Leeuwarden
Lesdag
Maandag

Werken aan de bekwaamheidseisen voor rekenen in alle vakken. In deze cursus verwerf je rekenbevoegdheid voor vo en mbo. Leraren die dit traject succesvol afronden tonen aan te voldoen aan het bekwaamheidsprofiel van het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (Groenestijn, M. & Jonker, V. 2023). Zij zijn bekwaam om rekenlessen te geven op alle niveaus in vo en mbo. 

  • Krijg goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen
  • Draag bij aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen
  • Verwerf rekenbevoegdheid voor vo en mbo

Studiekenmerken cursus Docent rekenen in vo en mbo

Diploma
Certificaat
Start in
februari
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
Studieduur
6 - 12 maanden
Opleidingstype
Cursus
Lesdag
Maandag
Incompany
Nee

Wat kun je verwachten van de cursus Docent rekenen in vo en mbo?

Als je deze cursus volgt, krijg je goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen. Je kan rekenlessen geven, bijdragen aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen en kleinschalig onderzoek doen naar aspecten van doorlopende leerlijnen rekenen. Er is aandacht voor vakdidactiek, sterke en zwakke rekenaars, stage, opbrengstgericht rekenen, rekenen Buiten het boekje en rekenbeleid. 

Begeleiding: Gedurende de cursus is er begeleiding door een docent. 

Afsluiting: ieder onderdeel van de minor wordt afgerond met een toets of een presentatie/portfolio. Je werkt vooral aan praktijkopdrachten waarmee je je ontwikkeling tot bevoegd rekendocent aantoont. De afronding vindt wisselend individueel of in groepen plaats. 

In de praktijk

Je bekwaamt je op de volgende gebieden: 

  • het eigen rekenvaardigheidsniveau 
  • de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden 
  • het zelf ontwerpen van rekeninhoud in samenwerking met leerlingen, collega's en omgeving 
  • het afstemmen van de onderwijsbehoeften van leerlingen bij het rekenen 
  • zicht hebben en houden op het rekenbeleid op school 
  • reflectie en ontwikkeling 

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO

Deze cursus wordt aangeboden door het ECNO. Het ECNO is een organisatie binnen NHL Stenden voor advies, opleiding en training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek voornamelijk binnen het onderwijswerkveld.

Meer informatie over het ECNO