Praktische zaken van de leergang Leidinggeven aan IKC-ontwikkeling

Cursusdata 2023-2024

De bijeenkomsten van deze leergang zijn op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. De data zijn:

Groep 1 

Groep 2

12 oktober 2023

1 februari 2024

9 november 2023

29 februari 2024

30 november 2023

14 maart 2024

14 december 2023

4 april 2024

25 januari 2024

25 april 2024

15 februari 2024

13 juni 2024

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten en financiering

De kosten voor deelname met open inschrijving bedragen €2250 euro per persoon. Voor het volgen van deze leergang zijn diverse financiële regelingen en subsidies beschikbaar.

Bij een incompany traject worden de data, locatie en bijbehorende kosten in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De afspraken worden in een offerte vastgelegd.

Vervolg

Na een half jaar gaat het proces van IKC-vorming natuurlijk verder. Je kunt met (een deel van je) eigen leergroep voort, al dan niet begeleid door een expert van NHL Stenden. Ook is een maatwerk begeleidingstraject voor je eigen team mogelijk of een individueel coachingstraject voor jezelf als leidinggevende. Voor het team zijn diverse scholingen op thema’s als ‘Het jonge kind’ beschikbaar. Informatie daarover vind je op onze website.

Contactpersoon

Roy Meulman
Mailadres: roy.meulman@nhlstenden.com
Telefoonnummer: 06 120 83 447

Incompany aanbod

Deze leergang kan ook incompany worden aangeboden. Wij maken dan een offerte op maat voor jouw organisatie of team. Neem hiervoor contact op met ecno@nhlstenden.com