Praktische zaken van de leergang Leidinggeven aan IKC-ontwikkeling

Startmomenten

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op de NHL Stenden Hogeschool, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten en financiering

Voor het volgen van deze leergang zijn diverse financiële regelingen en subsidies beschikbaar.

Bij een incompany traject worden de data, locatie en bijbehorende kosten in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De afspraken worden in een offerte vastgelegd.

Vervolg

Na een half jaar gaat het proces van IKC-vorming natuurlijk verder. Je kunt met (een deel van je) eigen leergroep voort, al dan niet begeleid door een expert van NHL Stenden. Ook is een maatwerk begeleidingstraject voor je eigen team mogelijk of een individueel coachingstraject voor jezelf als leidinggevende. Voor het team zijn diverse scholingen op thema’s als ‘Het jonge kind’ beschikbaar. Informatie daarover vind je op onze website.

Contactpersoon

Roy Meulman
Mailadres: roy.meulman@nhlstenden.com
Telefoonnummer: 06 120 83 447

Incompany aanbod

Deze leergang kan ook incompany worden aangeboden. Wij maken dan een offerte op maat voor jouw organisatie of team. Neem hiervoor contact op met ecno@nhlstenden.com